Nośniki teleskopowe JCB

550-80

Wydajność i osiÄ…gi

 • Zamontowany z boku maszyny silnik JCB o mocy 130KM (97kW) w poÅ‚Ä…czeniu z  przekÅ‚adniÄ… powershift stanowiÄ… niezawodny zespóÅ‚ napÄ™dowy o wysokich osiÄ…gach.
 • Szybka zmiana trybu sterowania wszystkimi koÅ‚ami pozwala na Å‚atwe przejÅ›cie ze sterowania skrÄ™tem przednimi koÅ‚ami do trybu "kraba". 
 • ZasiÄ™g do przodu wynosi 4,47 metra, udźwig 5 ton i wysokość podnoszenia 8,1 metra.
 • Maszyna 550-80 Wastemaster może być wyposażona w chwytak do Å›mieci i recyclingu.

Układ napędowy

 • Maszyna wyposażona jest w wiele elementów zapewniajÄ…cych bezpieczeÅ„stwo pracy takich jak zawory zabezpieczajÄ…ce przez niekontrolowanym opadeniem wysiÄ™gnika i ruchem saÅ„ wideÅ‚, wskaźnikiem obciążenia umieszczonym w kabinie, mówiÄ…cy o stabilnoÅ›ci maszyny w kierunku do przodu. Maszyna posiada blokadÄ™ uruchomienia silnika przy wybranym kierunku jazdy. ZaÅ‚Ä…czenie hamulca powoduje automatyczne rozÅ‚Ä…czenie napÄ™du.
 • DokonaÅ‚a widoczność dookoÅ‚a maszyny, dziÄ™ki nisko umocowanemu wysiÄ™gnikowi, pozwala na wiÄ™kszÄ… pewność wykonywania szybkich ruchów maszynÄ…, a jednoczeÅ›nie zachowanie bezpieczeÅ„stwa.
 • Ostrzeżenie dźwiÄ™kowe i za pomocÄ… kontrolek dajÄ… operatorowi natychmiastowÄ… informacjÄ™ o stanie silnika i ukÅ‚adu napÄ™dowego.

Niezawodność i trwaÅ‚ość

 • Silna i wytrzymaÅ‚a konstrukcja wysiÄ™gnika jest cechÄ… charakterystycznÄ… Å‚adowarek JCB.MateriaÅ‚ wewnÄ™trzny wysiÄ™gnika wyprowadzony zostaÅ‚ do przodu i sformowano z niego czoÅ‚o wysiÄ™gnika. Miejsce to stanowi krytyczny punkt konstrukcyjny dla aplikacji kopania. Konstrukcja JCB rozkÅ‚ada naprężenia poprzez wysiÄ™gnik, eliminujÄ…c zmÄ™czenie materiaÅ‚owe i ryzyko potencjalnego uszkodzenia czoÅ‚a wysiÄ™gnika. Element wewnÄ™trzny i zewnÄ™trzny wysiÄ™gnika majÄ… zawsze ponad metrowej dÅ‚ugoÅ›ci wspólne powierzchnie styku, co zapobiega odksztaÅ‚ceniu siÄ™ wysiÄ™gnika i jego potencjalnemu uszkodzeniu.
 • DziÄ™ki zastosowaniu wysokowytrzymaÅ‚ego polietylenu zamiast blachy, w miejscach najbardziej narażonych na zarysowania, zminimalizowano możliwoÅ›ci uszkodzenia powÅ‚ok lakierniczych.
 • Niewielkie tarcie, trwaÅ‚e okÅ‚adziny oraz dÅ‚ugi i wynoszÄ…cy 500 motogodzin okres miÄ™dzy smarowaniami wysiÄ™gnika i obsÅ‚ugami technicznymi silnika ograniczajÄ… koszty eksploatacji i zapewniajÄ… dużą pewność dziaÅ‚ania maszyny.

Komfort pracy operatora

 • Przestrzenna kabina zwiÄ™ksza komfort pracy i zmniejsza zmÄ™czenie operatora. Nisko umieszczone wskaźniki i elementy sterowania oraz duże okno dachowe pozwalajÄ… na doskonaÅ‚Ä… widoczność do przodu i do tyÅ‚u. Zapewnia to operatorowi dobrÄ… widoczność wysiÄ™gnika podczas pracy.
 • Znaczne przeszklenie kabiny i bÅ‚otniki mocowane do osi pozwalajÄ… operatorowi na nieprzesÅ‚oniÄ™ty widok kierunku obracania siÄ™ kóÅ‚.
 • Jako opcje wyposażenia kabiny dostÄ™pne sÄ…: kieszeÅ„ radia, roleta dachowa, schowek, gniazdo zasilania i klimatyzacja.
specyfikacja techniczna

541-70 AG

Wydajność i osiÄ…gi

 • Zamontowany z boku maszyny silnik JCB o mocy 100KM (72,4kW) w poÅ‚Ä…czeniu z osiami JCB i przekÅ‚adniÄ… stanowiÄ… niezawodny zespóÅ‚ napÄ™dowy o wysokich osiÄ…gach.
 • Szybka zmiana trybu sterowania wszystkimi koÅ‚ami pozwala na Å‚atwe przejÅ›cie ze sterowania skrÄ™tem przednimi koÅ‚ami do trybu "kraba". PromieÅ„ skrÄ™tu wynoszÄ…cy 3,7 metra uÅ‚atwia manewrowanie.
 • ZasiÄ™g do przodu wynosi 3,7 metra, udźwig 4,1 ton i wysokość podnoszenia 7 metrów.
 • Maszyna 541-70 Wastemaster może być wyposażona w chwytak do Å›mieci i recyclingu.

Układ napędowy

 • Maszyna wyposażona jest w wiele elementów zapewniajÄ…cych bezpieczeÅ„stwo pracy takich jak zawory zabezpieczajÄ…ce przez niekontrolowanym opadniÄ™cie wysiÄ™gnika i ruchem saÅ„ wideÅ‚, wskaźnikiem obciążenia umieszczonym w kabinie, mówiÄ…cy o stabilnoÅ›ci maszyny w kierunku do przodu. Maszyna posiada blokadÄ™ uruchomienia silnika przy wybranym kierunku jazdy. ZaÅ‚Ä…czenie hamulca powoduje automatyczne rozÅ‚Ä…czenie napÄ™du.
 • DokonaÅ‚a widoczność dookoÅ‚a maszyny, dziÄ™ki nisko umocowanemu wysiÄ™gnikowi, pozwala na wiÄ™kszÄ… pewność wykonywania szybkich ruchów maszynÄ…, a jednoczeÅ›nie zachowanie bezpieczeÅ„stwa.
 • Ostrzeżenie dźwiÄ™kowe i za pomocÄ… kontrolek dajÄ… operatorowi natychmiastowÄ… informacjÄ™ o stanie silnika i ukÅ‚adu napÄ™dowego.

Niezawodność i trwaÅ‚ość

 • Silna i wytrzymaÅ‚a konstrukcja wysiÄ™gnika jest cechÄ… charakterystycznÄ… Å‚adowarek JCB.MateriaÅ‚ wewnÄ™trzny wysiÄ™gnika wyprowadzony zostaÅ‚ do przodu i sformowano z niego czoÅ‚o wysiÄ™gnika. Miejsce to stanowi krytyczny punkt konstrukcyjny dla aplikacji kopania. Konstrukcja JCB rozkÅ‚ada naprężenia poprzez wysiÄ™gnik, eliminujÄ…c zmÄ™czenie materiaÅ‚owe i ryzyko potencjalnego uszkodzenia czoÅ‚a wysiÄ™gnika. Element wewnÄ™trzny i zewnÄ™trzny wysiÄ™gnika majÄ… zawsze ponad metrowej dÅ‚ugoÅ›ci wspólne powierzchnie styku, co zapobiega odksztaÅ‚ceniu siÄ™ wysiÄ™gnika i jego potencjalnemu uszkodzeniu.
 • DziÄ™ki zastosowaniu wysokowytrzymaÅ‚ego polietylenu zamiast blachy, w miejscach najbardziej narażonych na zarysowania, zminimalizowano możliwoÅ›ci uszkodzenia powÅ‚ok lakierniczych.
 • Niewielkie tarcie, trwaÅ‚e okÅ‚adziny oraz dÅ‚ugi i wynoszÄ…cy 500 motogodzin okres miÄ™dzy smarowaniami wysiÄ™gnika i obsÅ‚ugami technicznymi silnika ograniczajÄ… koszty eksploatacji i zapewniajÄ… dużą pewność dziaÅ‚ania maszyny.

Komfort pracy operatora

 • Przestrzenna kabina zwiÄ™ksza komfort pracy i zmniejsza zmÄ™czenie operatora. Nisko umieszczone wskaźniki i elementy sterowania oraz duże okno dachowe pozwalajÄ… na doskonaÅ‚Ä… widoczność do przodu i do tyÅ‚u. Zapewnia to operatorowi dobrÄ… widoczność wysiÄ™gnika podczas pracy.
 • Znaczne przeszklenie kabiny i bÅ‚otniki mocowane do osi pozwalajÄ… operatorowi na nieprzesÅ‚oniÄ™ty widok kierunku obracania siÄ™ kóÅ‚.
 • Jako opcje wyposażenia kabiny dostÄ™pne sÄ…: kieszeÅ„ radia, roleta dachowa, schowek, gniazdo zasilania i klimatyzacja.
specyfikacja techniczna

535-95 AG

Kabina

 • Luksusowe siedzenie operatora oraz miejsce jego pracy dodatkowo zwiÄ™ksza komfort pracy.
 • Nowy zbiornik o pojemnoÅ›ci 148 litrów zapewnia dÅ‚uższÄ… pracÄ™ i zwiÄ™kszenie jej wydajnoÅ›ci.
 • Pojedyncza dźwignia zapewnia precyzjÄ™ sterowania poszczególnymi obwodami hydraulicznymi.

Serwis i niezawodność

 • DziÄ™ki zastosowaniu wysokowytrzymaÅ‚ego polietylenu zamiast blachy, w miejscach najbardziej narażonych na zarysowania, zminimalizowano możliwoÅ›ci uszkodzenia powÅ‚ok lakierniczych.
 • Instalacja elektryczna maszyny posiada stopieÅ„ ochrony IP 67 co zapewnia jej ochronÄ™ przed wodÄ… i kurzem.
 • Łatwy dostÄ™p do silnika stanowi kluczowÄ… zaletÄ™ jego montażu z boku maszyny. Nieograniczony dostÄ™p z obu stron silnika dziÄ™ki zdejmowanym pokrywom oznacza zawsze Å‚atwość wykonania obsÅ‚ugi codziennej jak i bardziej skomplikowanych prac serwisowych.

WytrzymaÅ‚ość i bezpieczeÅ„stwo

 • Silna i wytrzymaÅ‚a konstrukcja wysiÄ™gnika jest cechÄ… charakterystycznÄ… Å‚adowarek JCB.MateriaÅ‚ wewnÄ™trzny wysiÄ™gnika wyprowadzony zostaÅ‚ do przodu i sformowano z niego czoÅ‚o wysiÄ™gnika. Miejsce to stanowi krytyczny punkt konstrukcyjny dla aplikacji kopania. Konstrukcja JCB rozkÅ‚ada naprężenia poprzez wysiÄ™gnik, eliminujÄ…c zmÄ™czenie materiaÅ‚owe i ryzyko potencjalnego uszkodzenia czoÅ‚a wysiÄ™gnika. Element wewnÄ™trzny i zewnÄ™trzny wysiÄ™gnika majÄ… zawsze ponad metrowej dÅ‚ugoÅ›ci wspólne powierzchnie styku, co zapobiega odksztaÅ‚ceniu siÄ™ wysiÄ™gnika i jego potencjalnemu uszkodzeniu.
 • Niewielkie tarcie, trwaÅ‚e okÅ‚adziny oraz dÅ‚ugi i wynoszÄ…cy 500 motogodzin okres miÄ™dzy smarowaniami wysiÄ™gnika i obsÅ‚ugami technicznymi silnika ograniczajÄ… koszty eksploatacji i zapewniajÄ… dużą pewność dziaÅ‚ania maszyny.
 • Maszyna wyposażona jest w wiele elementów zapewniajÄ…cych bezpieczeÅ„stwo pracy takich jak zawory zabezpieczajÄ…ce przez niekontrolowanym opadniÄ™cie wysiÄ™gnika i ruchem saÅ„ wideÅ‚, wskaźnikiem obciążenia umieszczonym w kabinie, mówiÄ…cy o stabilnoÅ›ci maszyny w kierunku do przodu. Maszyna posiada blokadÄ™ uruchomienia silnika przy wybranym kierunku jazdy. ZaÅ‚Ä…czenie hamulca powoduje automatyczne rozÅ‚Ä…czenie napÄ™du.
specyfikacja techniczna

531-70 AG

OsiÄ…gi

 • Maszyny te mogÄ… być wyposażone w silnik JCB 444 o mocy 100KM (wersja Agri) lub 125KM (wersja Agri Plus i Agri Super) zapewniajÄ…cy moment wyjÅ›ciowy w celu uzyskania dla dużej wydajnoÅ›ci pracy.
 • Maszyna posiada udźwig 3,1 tony i wysokość podnoszenia 7 metrów.
 • Maszyna w wersji Agri Super posiada 6-biegowÄ… skrzynia biegów z "blokadÄ… momentu" na 5 i 6 biegu dla zapewnienia optymalnych parametrów jazdy. MaszynyAgri i Agri plus posiadajÄ… 4-biegowÄ… skrzyniÄ™ biegów która pozwala na zmianÄ™ biegów podczas jazdy co zapewnia szybsze wykonywanie cykli roboczych.
 • Nowa 6 biegowa skrzynia biegów z "blokadÄ… mementu" zapewnia trzy tryby pracy: Eco, Power i Field które mogÄ… wyć wybierane w zależnoÅ›ci od potrzeby bieżącego zastosowania maszyny.
 • Maszyny Agri Super i Agri Plus standardowo wyposażone sÄ… w czujniki obciążenia Å‚adunku oraz przepÅ‚yw w ukÅ‚adzie hydraulicznym 110l/min. W modelu Agri elementy te dostÄ™pne sÄ… opcjonalnie.

Kabina

 • Luksusowe siedzenie operatora oraz miejsce jego pracy dodatkowo zwiÄ™ksza komfort pracy.
 • Nowy ukÅ‚ad hydrauliczny LSP+ zwiÄ™ksza precyzjÄ™ sterowania.
 • Nowe pokrÄ™tÅ‚o regulacji przepÅ‚ywu osprzÄ™tu zapewnia maksymalnÄ… wydajność pracy.
 • Nowy zbiornik o pojemnoÅ›ci 148 litrów zapewnia dÅ‚uższÄ… pracÄ™ i zwiÄ™kszenie jej wydajnoÅ›ci.
 • Pojedyncza dźwignia zapewnia precyzjÄ™ sterowania poszczególnymi obwodami hydraulicznymi.

Serwis i niezawodność

 • DziÄ™ki zastosowaniu wysokowytrzymaÅ‚ego polietylenu zamiast blachy, w miejscach najbardziej narażonych na zarysowania, zminimalizowano możliwoÅ›ci uszkodzenia powÅ‚ok lakierniczych.
 • Instalacja elektryczna maszyny posiada stopieÅ„ ochrony IP 67 co zapewnia jej ochronÄ™ przed wodÄ… i kurzem.
 • Zamontowany z boku maszyny silnik JCB444 w poÅ‚Ä…czeniu z osiami JCB i przekÅ‚adniÄ… stanowiÄ… niezawodny i sprawdzony zespóÅ‚ napÄ™dowy o wysokich osiÄ…gach.
 • Łatwy dostÄ™p do silnika stanowi kluczowÄ… zaletÄ™ jego montażu z boku maszyny. Nieograniczony dostÄ™p z obu stron silnika dziÄ™ki zdejmowanym pokrywom oznacza zawsze Å‚atwość wykonania obsÅ‚ugi codziennej jak i bardziej skomplikowanych prac serwisowych.
 • Niewielkie tarcie, trwaÅ‚e okÅ‚adziny oraz dÅ‚ugi i wynoszÄ…cy 500 motogodzin okres miÄ™dzy smarowaniami wysiÄ™gnika i obsÅ‚ugami technicznymi silnika ograniczajÄ… koszty eksploatacji i zapewniajÄ… dużą pewność dziaÅ‚ania maszyny.

Bezpieczeństwo

 • Maszyna wyposażona jest w wiele elementów zapewniajÄ…cych bezpieczeÅ„stwo pracy takich jak zawory zabezpieczajÄ…ce przez niekontrolowanym opadniÄ™cie wysiÄ™gnika i ruchem saÅ„ wideÅ‚, wskaźnikiem obciążenia umieszczonym w kabinie, mówiÄ…cy o stabilnoÅ›ci maszyny w kierunku do przodu. Maszyna posiada blokadÄ™ uruchomienia silnika przy wybranym kierunku jazdy. ZaÅ‚Ä…czenie hamulca powoduje automatyczne rozÅ‚Ä…czenie napÄ™du.
specyfikacja techniczna

527-55 AG

Kompaktowe wymiary

 • Bardzo kompaktowe wymiary maszyny (wysokość 2,2m i szerokość 2m) oraz olbrzymia Å‚atwość manewrowania maszynÄ… sprawiajÄ…, że maszyny 527-55 mogÄ… pracować w zabudowaniach w których dotychczas mogÅ‚y pracować wyÅ‚Ä…cznie miniÅ‚adowarki. Doskonale sprawdzajÄ… siÄ™ w chlewniach i na fermach drobiu.
 • Maksymalny udźwig 2700kg na wysokość 5,5m jest idealnie dopasowany do wykonywania prac zaÅ‚adunkowych do wysokich wagonów lub naczep samochodowych.
 • ZewnÄ™trzny promieÅ„ zawracania maszyny wynosi tylko 3 metry.
 • Maszyna może być wyposażona zarówno w pÅ‚ytÄ™ mocowania osprzÄ™tu jak i mocowania narzÄ™dzi co pozwala na użycie peÅ‚nego asortymentu dostÄ™pnego osprzÄ™tu.

Układ napędowy

 • Silnik o mocy 83KM (62kW) zapewnia dostatecznÄ… moc dla wykonywania wszelkich prac przeÅ‚adunkowych.
 • DwuprÄ™dkoÅ›ciowy hydrostatyczny ukÅ‚ad napÄ™dowy zapewnia precyzjÄ™ wykonywania prac przeÅ‚adunkowych podczas pracy w ograniczonej przestrzeni. PrzeÅ‚Ä…cznik prÄ™dkoÅ›ci jazdy umieszczony jest na tablicy przeÅ‚Ä…czników i zapewnia zmianÄ™ prÄ™dkoÅ›ci pomiÄ™dzy zakresem roboczym a prÄ™dkoÅ›ciÄ… jazdy
 • StaÅ‚y napÄ™d na 4 jednakowe koÅ‚a zapewnia doskonaÅ‚e wÅ‚asnoÅ›ci trakcyjne maszynie w każdych warunkach terenowych.

Kabina

 • Szerokie stopnie i specjalnie zaprojektowane wejÅ›cie zapewnia Å‚atwe wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
 • BezpieczeÅ„stwo operatorowi zapewnia kabina Å‚Ä…czÄ…ca w sobie bezpieczeÅ„stwo i komfort pracy. Szerokie drzwi do kabiny zapewniajÄ… Å‚atwy dostÄ™p do niej a nawiew Å›wieżego powietrza jak i jego nagrzewnica zapewniajÄ… odpowiedni komfort pracy operatora podczas caÅ‚ego dnia pracy.
 • Przestrzenna, caÅ‚kowicie nowa kabina zapewnia ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania. Do sterowania ruchami podnoszenia, odchylenia Å‚adunku sÅ‚uży jedna dźwignia a kierunek jazdy wybierany jest przeÅ‚Ä…cznikiem.
 • PrzeÅ‚Ä…cznik kierunku jazdy umieszczony jest również na prawej dźwigi sterowania co pozwala operatorowi na peÅ‚nÄ… i ciÄ…gÅ‚Ä… kontrolÄ™ jazdy maszyny przy użyciu lewej rÄ™ki.
 • Nisko mocowany wysiÄ™gnik, duże przeszklenie dachu i samej maszyny zapewnia operatorowi doskonaÅ‚Ä… widoczność dookoÅ‚a maszyny i widok na w peÅ‚ni uniesiony Å‚adunek.

Obsługa techniczna

 • Jednoczęściowa pokrywa silnika zapewnia nieograniczony dostÄ™p do niego w celu dokonywania codziennych czynnoÅ›ci kontrolnych jak i serwisowych.
specyfikacja techniczna

526 S

Kompaktowe wymiary

 • Ograniczone przestrzenie nie stanowiÄ… problemu dla tej maszyny. Podczas pracy w ciasnych miejscach, Å‚atwość manewrowania, uniwersalność i osiÄ…gi maszyny zapewniajÄ… możliwość wykonywania imponujÄ…cej iloÅ›ci prac przeÅ‚adunkowych.
 • Niska wysokość i wÄ…skie wymiary czyniÄ… maszynÄ™ idealnÄ… do pracy w ograniczonej przestrzeniu lub w budynkach.
 • DziÄ™ki zastosowaniu kóÅ‚ o Å›rednicy 245 cali maszyny posiadajÄ… zwiÄ™kszony przeÅ›wit pod maszynÄ….
 • Maszyna może być wyposażona zarówno w pÅ‚ytÄ™ mocowania osprzÄ™tu jak i opcjÄ™ szybkozÅ‚Ä…cza co pozwala na użycie szerokiego asortymentu osprzÄ™tu zwiÄ™kszajÄ…cego uniwersalność maszyny.

Silnik

 • Wysoka moc i maÅ‚a masa maszyny zapewnia szybkie uzyskanie mocy.
 • Umieszczony z tyÅ‚u silnik o mocy 84,5KM (63kW) zapewnia dostatecznie dużo mocy do wykonywania licznych prac przeÅ‚adunkowych. Jeszcze lepsze osiÄ…gi możliwe sÄ… przy zamówieniu maszyny z silnikiem 100KM (74,2kW).

Kabina

 • Maszyna wyposażona jest w wiele elementów zapewniajÄ…cych bezpieczeÅ„stwo pracy takich jak zawory zabezpieczajÄ…ce przez niekontrolowanym opadniÄ™cie wysiÄ™gnika i ruchem saÅ„ wideÅ‚, wskaźnikiem obciążenia umieszczonym w kabinie, mówiÄ…cy o stabilnoÅ›ci maszyny w kierunku do przodu.
 • BezpieczeÅ„stwo operatorowi zapewnia kabina Å‚Ä…czÄ…ca w sobie bezpieczeÅ„stwo i komfort pracy. Szerokie drzwi do kabiny zapewniajÄ… Å‚atwy dostÄ™p do niej a nawiew Å›wieżego powietrza jak i jego nagrzewnica zapewniajÄ… odpowiedni komfort pracy operatora podczas caÅ‚ego dnia pracy.
 • Pomimo kompaktowych rozmiarów maszyny jej kabina jest wyjÄ…tkowo przestrzenna. Kabina jest stylowa i zaprojektowana tak aby zapewnić maksymalnÄ… wydajność pracy operatora. Panel sterownia posiada kontrolki i sygnaÅ‚ dźwiÄ™kowy informujÄ…cy o potencjalnych problemach.
 • Ten model zaprojektowany zostaÅ‚ do wykonywania precyzyjnych prac przeÅ‚adunkowych. Pojedyncza dźwignia sterowania obsÅ‚uguje ruchy podnoszenia/opuszczania wysiÄ™gnika oraz odchylania do przodu i do tyÅ‚u Å‚adunku co umożliwia Å‚atwe wykonywanie operacji przy użyciu jednej rÄ™ki.
 • DoskonaÅ‚a widoczność wokóÅ‚ maszyny możliwa jest dziÄ™ki znacznemu przeszkleniu kabiny wÅ‚Ä…czajÄ…c w to dach. Panel kontrolny jest przemieszczony w prawo aby polepszyć widoczność do przodu maszyny. Ramiona wysiÄ™gnika podczas jazdy znajdujÄ… siÄ™ bardzo nisko co zapewnia doskonaÅ‚Ä… widoczność na prawo.

Obsługa techniczna

 • Instalacja elektryczna speÅ‚nia stopieÅ„ ochrony IP67 co zapewnia bezproblemowÄ… jej pracÄ™ i odporność na kurz i wodÄ™.
 • Standardowe przeglÄ…dy i codzienna obsÅ‚uga techniczna jest wykonywana w prosty sposób dziÄ™ki doskonaÅ‚emu dostÄ™powi do silnika i akumulatora. Tylna pokrywa silnika jest podnoszona przy wsparciu siÅ‚ownika co zapewnia jej stabilne poÅ‚ożenie w pozycji otwartej.

Bezpieczeństwo

 • Maszyna wyposażona jest w wiele elementów zapewniajÄ…cych bezpieczeÅ„stwo pracy takich jak zawory zabezpieczajÄ…ce przez niekontrolowanym opadniÄ™cie wysiÄ™gnika i ruchem saÅ„ wideÅ‚, wskaźnikiem obciążenia umieszczonym w kabinie, mówiÄ…cy o stabilnoÅ›ci maszyny w kierunku do przodu.
specyfikacja techniczna

524-50 AG

Kompaktowe wymiary

 • Bardzo kompaktowe wymiary maszyny (wysokość 2,2m i szerokość 2m) oraz olbrzymia Å‚atwość manewrowania maszynÄ… sprawiajÄ…, że maszyny 524-50 mogÄ… pracować w zabudowaniach w których dotychczas mogÅ‚y pracować wyÅ‚Ä…cznie miniÅ‚adowarki. Doskonale sprawdzajÄ… siÄ™ w chlewniach i na fermach drobiu.
 • Maksymalny udźwig 2400kg na wysokość 5m jest idealnie dopasowany do wykonywania prac zaÅ‚adunkowych do wysokich wagonów lub naczep samochodowych.
 • Maszyna może być wyposażona zarówno w pÅ‚ytÄ™ mocowania osprzÄ™tu jak i mocowania narzÄ™dzi co pozwala na użycie peÅ‚nego asortymentu dostÄ™pnego osprzÄ™tu.

Układ napędowy

 • Silnik o mocy 83KM (62kW) zapewnia dostatecznÄ… moc dla wykonywania wszelkich prac przeÅ‚adunkowych.
 • DwuprÄ™dkoÅ›ciowy hydrostatyczny ukÅ‚ad napÄ™dowy zapewnia precyzjÄ™ wykonywania prac przeÅ‚adunkowych podczas pracy w ograniczonej przestrzeni. PrzeÅ‚Ä…cznik prÄ™dkoÅ›ci jazdy umieszczony jest na tablicy przeÅ‚Ä…czników i zapewnia zmianÄ™ prÄ™dkoÅ›ci pomiÄ™dzy zakresem roboczym a prÄ™dkoÅ›ciÄ… jazdy wynoszÄ…cÄ… maksymalnie do 30km/h.
 • StaÅ‚y napÄ™d na 4 jednakowe koÅ‚a zapewnia doskonaÅ‚e wÅ‚asnoÅ›ci trakcyjne maszynie w każdych warunkach terenowych.

Kabina

 • Szerokie stopnie i specjalnie zaprojektowane wejÅ›cie zapewnia Å‚atwe wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
 • Przestrzenna, caÅ‚kowicie nowa kabina zapewnia ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania. Do sterowania ruchami podnoszenia, odchylenia Å‚adunku sÅ‚uży jedna dźwignia a kierunek jazdy wybierany jest przeÅ‚Ä…cznikiem.
 • PrzeÅ‚Ä…cznik kierunku jazdy umieszczony jest również na prawej dźwigi sterowania co pozwala operatorowi na peÅ‚nÄ… i ciÄ…gÅ‚Ä… kontrolÄ™ jazdy maszyny przy użyciu lewej rÄ™ki.
 • Nisko mocowany wysiÄ™gnik, duże przeszklenie dachu i samej maszyny zapewnia operatorowi doskonaÅ‚Ä… widoczność dookoÅ‚a maszyny i widok na w peÅ‚ni uniesiony Å‚adunek.

Obsługa techniczna

 • Projekt maszyny uwzglÄ™dnia możliwość Å‚atwego dokonywania jej obsÅ‚ugi technicznej, co ogranicza do minimum czas bezproduktywnego przestoju maszyny.
 • Jednoczęściowa pokrywa silnika zapewnia nieograniczony dostÄ™p do niego w celu dokonywania codziennych czynnoÅ›ci kontrolnych jak i serwisowych.
specyfikacja techniczna

520-40 AG

Kompaktowe wymiary

 • Bardzo kompaktowe wymiary maszyny (wysokość 1,97m i szerokość 1,56m) oraz olbrzymia Å‚atwość manewrowania maszynÄ… sprawiajÄ…, że maszyny 520-40 mogÄ… pracować w zabudowaniach w których dotychczas mogÅ‚y pracować wyÅ‚Ä…cznie miniÅ‚adowarki. Doskonale sprawdzajÄ… siÄ™ w chlewniach i na fermach drobiu.
 • Maksymalny udźwig 2000kg na wysokość 4m jest idealnie dopasowany do wykonywania prac zaÅ‚adunkowych do wysokich wagonów lub naczep samochodowych.
 • Maszyna może być wyposażona zarówno w pÅ‚ytÄ™ mocowania osprzÄ™tu jak i mocowania narzÄ™dzi co pozwala na użycie peÅ‚nego asortymentu dostÄ™pnego osprzÄ™tu.

Układ napędowy

 • Silnik o mocy 50KM (37kW) zapewnia dostatecznÄ… moc dla wykonywania wszelkich prac przeÅ‚adunkowych.
 • DwuprÄ™dkoÅ›ciowy hydrostatyczny ukÅ‚ad napÄ™dowy zapewnia precyzjÄ™ wykonywania prac przeÅ‚adunkowych podczas pracy w ograniczonej przestrzeni. PrzeÅ‚Ä…cznik prÄ™dkoÅ›ci jazdy umieszczony jest na tablicy przeÅ‚Ä…czników i zapewnia zmianÄ™ prÄ™dkoÅ›ci pomiÄ™dzy zakresem roboczym a prÄ™dkoÅ›ciÄ… jazdy wynoszÄ…cÄ… maksymalnie do 20km/h.
 • StaÅ‚y napÄ™d na 4 jednakowe koÅ‚a zapewnia doskonaÅ‚e wÅ‚asnoÅ›ci trakcyjne maszynie w każdych warunkach terenowych.

Kabina

 • Szerokie stopnie i specjalnie zaprojektowane wejÅ›cie zapewnia Å‚atwe wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
 • Przestrzenna, caÅ‚kowicie nowa kabina zapewnia ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowania. Do sterowania ruchami podnoszenia, odchylenia Å‚adunku sÅ‚uży jedna dźwignia a kierunek jazdy wybierany jest przeÅ‚Ä…cznikiem.
 • PrzeÅ‚Ä…cznik kierunku jazdy umieszczony jest również na prawej dźwigi sterowania co pozwala operatorowi na peÅ‚nÄ… i ciÄ…gÅ‚Ä… kontrolÄ™ jazdy maszyny przy użyciu lewej rÄ™ki.
 • Nisko mocowany wysiÄ™gnik, duże przeszklenie dachu i samej maszyny zapewnia operatorowi doskonaÅ‚Ä… widoczność dookoÅ‚a maszyny i widok na w peÅ‚ni uniesiony Å‚adunek.

Obsługa techniczna

 • Projekt maszyny uwzglÄ™dnia możliwość Å‚atwego dokonywania jej obsÅ‚ugi technicznej, co ogranicza do minimum czas bezproduktywnego przestoju maszyny.
 • Jednoczęściowa pokrywa silnika zapewnia nieograniczony dostÄ™p do niego w celu dokonywania codziennych czynnoÅ›ci kontrolnych jak i serwisowych.

specyfikacja techniczna
Zapytanie o wózek
Kontakt w sprawie produktów JCB :
tel. 605 746 067
e-mail: piotr.lyson@lemarpol.pl

Wyślij do nas zapytanie w sprawie wózka za pośrednictwem poniższego formularza.

 

NOWYUŻYWANY
LPGDIESEL