Mini ładowarki JCB

Roboty na dużej platformie

Wydajność i osiÄ…gi

 • SzybkozÅ‚Ä…cze przemysÅ‚owe montowane w standardzie pozwala na Å‚atwe zastosowanie szerokiej gamy osprzÄ™tu zapewniajÄ…cego maszynie wyjÄ…tkowÄ… uniwersalność.
 • Dodatkowy obwód hydrauliczny rozszerza możliwoÅ›ci zastosowania osprzÄ™tów.
 • Kompaktowa budowa i Å‚atwość manewrowania maszynÄ… z możliwoÅ›ciÄ… obrotu maszyny w ramach dÅ‚ugoÅ›ci maszyny zapewnia Å‚atwość poruszania siÄ™ w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
 • Opcjonalnie maszyna może posiadać dwie prÄ™dkoÅ›ci jazdy 0-9km/h dla 1 prÄ™dkoÅ›ci i 0-18km/h dla drugiej prÄ™dkoÅ›ci.

Niezawodność i trwaÅ‚ość

 • Wszystkie podzespoÅ‚y maszyny sÄ… najwyższej jakoÅ›ci i podlegajÄ… peÅ‚nym testom pracy 24 godzinnej tak, aby zapewnić dużą żywotność maszyny.
 • Wszystkie poÅ‚Ä…czenia elektryczne w maszynie speÅ‚niajÄ… wymagania stopnia ochrony IP67 jako standard.

Bezpieczeństwo

 • Dla zapewnienie bezpieczeÅ„stwa w miejscu pracy maszyna wyposażona jest standardowo osÅ‚onÄ™ ROPS/FOPS, a siedzenie operatora posiada pas bezpieczeÅ„stwa.
 • Nowy projekt z pojedynczym ramieniem zapewnia lepszÄ… widoczność a jednoczeÅ›nie pozwala na zachowanie bezpieczeÅ„stwa i wygodnego dostÄ™pu przez boczne drzwi.
 • Bez opuszczenia bariery bezpieczeÅ„stwa nie możliwe jest zwolnienie hamulca postojowego.

Miejsce pracy operatora

 • Dla wiÄ™kszego komfortu i lepszej wydajnoÅ›ci pracy maszyna może być wyposażona w jednÄ… z trzech dostÄ™pnych opcji.
 • Maszyna może być wyposażona w siedzenie operatora z amortyzacjÄ….
 • Maszyna może być wyposażona w peÅ‚nÄ… kabinÄ™, z nagrzewnicÄ… powietrza.
 • Możliwe jest zamontowanie nożnego pedaÅ‚u gazu, co pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa i lepszÄ… kontrolÄ™ maszyny.
 • Miejsce pracy operatora jest przestrzenne. Dla Å‚atwiejszego dostÄ™pu maszyna posiada boczne drzwi.
specyfikacja techniczna

Roboty na małej platformie

Wydajność i osiÄ…gi

 • SzybkozÅ‚Ä…cze przemysÅ‚owe montowane w standardzie pozwala na Å‚atwe zastosowanie szerokiej gamy osprzÄ™tu zapewniajÄ…cego maszynie wyjÄ…tkowÄ… uniwersalność.
 • Opcja dodatkowego obwodu hydraulicznego (o wysokim lub niskim przepÅ‚ywie) dodatkowo rozszerza możliwoÅ›ci zastosowania osprzÄ™tu.
 • Kompaktowa budowa i Å‚atwość manewrowania maszynÄ… z możliwoÅ›ciÄ… obrotu maszyny w ramach dÅ‚ugoÅ›ci maszyny zapewnia Å‚atwość poruszania siÄ™ w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Niezawodność i trwaÅ‚ość

 • Wszystkie podzespoÅ‚y maszyny sÄ… najwyższej jakoÅ›ci i podlegajÄ… peÅ‚nym testom pracy 24 godzinnej tak, aby zapewnić dużą żywotność maszyny.
 • Wszystkie poÅ‚Ä…czenia elektryczne w maszynie speÅ‚niajÄ… wymagania stopnia ochrony IP67 jako standard.

Bezpieczeństwo

 • Dla zapewnienie bezpieczeÅ„stwa w miejscu pracy maszyna wyposażona jest standardowo osÅ‚onÄ™ ROPS/FOPS, a siedzenie operatora posiada pas bezpieczeÅ„stwa.
 • Nowy projekt z pojedynczym ramieniem zapewnia lepszÄ… widoczność a jednoczeÅ›nie pozwala na zachowanie bezpieczeÅ„stwa i wygodnego dostÄ™pu przez boczne drzwi.
 • Bez opuszczenia bariery bezpieczeÅ„stwa nie możliwe jest zwolnienie hamulca postojowego.
 • Dla pracy z widÅ‚ami do palet maszyna opcjonalnie może być wyposażona w funkcjÄ™ samopoziomowania.

Miejsce pracy operatora

 • Dla wiÄ™kszego komfortu i lepszej wydajnoÅ›ci pracy maszyna może być wyposażona w jednÄ… z trzech dostÄ™pnych opcji.
 • Maszyna może być wyposażona w siedzenie operatora z amortyzacjÄ….
 • Maszyna może być wyposażona w peÅ‚nÄ… kabinÄ™, z nagrzewnicÄ… powietrza.
 • Możliwe jest zamontowanie nożnego pedaÅ‚u gazu, co pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa i lepszÄ… kontrolÄ™ maszyny.
 • Miejsce pracy operatora jest przestrzenne. Dla Å‚atwiejszego dostÄ™pu maszyna posiada boczne drzwi.
specyfikacja techniczna
Zapytanie o wózek
Kontakt w sprawie produktów JCB :
tel. 605 746 067
e-mail: piotr.lyson@lemarpol.pl

Wyślij do nas zapytanie w sprawie wózka za pośrednictwem poniższego formularza.

 

NOWYUŻYWANY
LPGDIESEL