Mnini nośniki teleskopowe JCB

TLT25/TLT30/TLT35 4X4

ZASIĘG DO PRZODU

 • Jednostronny zaÅ‚adunek pozwala zaoszczÄ™dzenie 50% miejsca w podczas zaÅ‚adunku w niewielkich przestrzeniach.
 • ZasiÄ™g ponad przeszkodami w miejscach o utrudnionym dostÄ™pie.
 • Możliwość transportu przy użyciu samochodów typu Van ogranicza możliwość uszkodzenia maszyny.
 • Możliwość transportu statkami, promami i kolejÄ… z nabrzeży i platform zaÅ‚adunkowych.
 • Maszyny te pomagajÄ… w niebezpiecznym zaÅ‚adunku materiaÅ‚ów na taÅ›mociÄ…gi, do palenisk, i innych podobnych prac.

UNIWERSALNOŚĆ

 • Zmiana osprzÄ™tu spoÅ›ród 3000 dostÄ™pnych modeli dokonywana w kilka minut.
 • Zmiana wideÅ‚ do palet na niewielkÄ… Å‚yżkÄ™ Å‚adowarkowÄ… możliwa poprzez zamocowanie Å‚yżki ogólnego stosowania 2 w 1.
 • Obrót pÅ‚yty mocowania osprzÄ™tu o 111 stopni dla Å‚yżki standardowej bez dodatkowych wymagaÅ„ dla ukÅ‚adu hydraulicznego.
 • NapÄ™d na 2 i 4 koÅ‚a sprawia, maszyna może poruszać siÄ™ w najtrudniejszych warunkach.
 • Możliwość opuszczania Å‚adunku poniżej powierzchni gruntu.

BEZPIECZEŃSTWO

 • DoskonaÅ‚a widoczność na widÅ‚y podczas zaÅ‚adunku przy w peÅ‚ni cofniÄ™tych widÅ‚ach, również podczas pracy we wnÄ™trzu kontenerów. Brak masztu polepsza widoczność do przodu.
 • Maszyna szczególnie przydatna kiedy zaÅ‚adunek dokonujemy w pozycji wideÅ‚ opuszczonych i cofniÄ™tych. WÄ…ski wysiÄ™gnik zapewnienia maksymalnÄ… widocznoÅ›ci wideÅ‚.
 • Kabina jest znacznie bardziej wytrzymaÅ‚a niż w innych wózkach widÅ‚owych nawet wyposażonych w kabiny speÅ‚niajÄ…ce standardy ROPS/FOPS.
 • Nie istnieje żadne niebezpieczeÅ„stwo dotyczÄ…ce zerwania siÄ™ Å‚aÅ„cucha masztu wideÅ‚. Przewody hydrauliczne posiadajÄ… zawory zabezpieczajÄ…ce na wypadek ich uszkodzenia.
 • Wyposażenie maszyny zarówno w sygnalizacjÄ™ ostrzegawczÄ… dźwiÄ™kowÄ… jak i optycznÄ… przewyższa standard zwykÅ‚ych wózków widÅ‚owych. Wskaźnik obciążenia Å‚adunkiem pokazuje zachowanie stabilnoÅ›ci maszyny podczas jego podnoszenia.

INNOWACYJNOŚĆ

 • Changezee - Zmiana osprzÄ™tu z wideÅ‚ na Å‚yżkÄ™ Å‚adowarkowÄ… zajmuje tylko 20 sekund bez potrzeby opuszczania kabiny.
 • Firma JCB wprowadziÅ‚a napÄ™d na cztery koÅ‚a do przemysÅ‚owych wózków widÅ‚owych z przeciwwagÄ…. Zapewnia to tym maszynom możliwoÅ›ci niedostÄ™pne dla zwykÅ‚ych wózków widÅ‚owych.
 • Wysokość podnoszenia - zwiÄ™kszona maksymalna wysokość do 5150mm.
 • Wysokość podnoszenia - maksymalny zasiÄ™g do przodu do 3300mm.
 • Wysuwny wysiÄ™gnik zapewnia unikalne możliwoÅ›ci zaÅ‚adunku i rozÅ‚adunku przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów maszyny.

 

KOSZTY EKSPLOATACJI

 • Maszyny Teletruk pozwalajÄ… na zaoszczÄ™dzenie kosztów utrzymania parku maszynowego.
 • Jedna maszyna Teletruck może wykonywać prace dwóch lub trzech innych maszyn.
 • Możliwy zasiÄ™g do przodu eliminuje potrzebÄ™ stosowania drogiego i ciężkiego specjalnego sprzÄ™tu, który wymagany jest do takich prac przez zwykÅ‚e wózki widÅ‚owe.
 • Jednostronny zaÅ‚adunek pozwala na oszczÄ™dność czasu, przestrzeni i pieniÄ™dzy.
 • Projekt teleskopowego wysiÄ™gnika eliminuje potrzebÄ™ kosztownych przeglÄ…dów Å‚aÅ„cuchów masztu i rolek prowadzÄ…cych. Nie ma potrzeby wymiany takich elementów, które normalnie ulegajÄ… zużyciu, zwÅ‚aszcza przy przeÅ‚adunku materiaÅ‚ów szorstkich jak piasek, cement czy kruszywa.
specyfikacja techniczna

TLT25/TLT30/TLT35

WYDAJNOŚĆ I OSIĄGI

 • Jednostronny zaÅ‚adunek pozwala zaoszczÄ™dzenie 50% miejsca w podczas zaÅ‚adunku w niewielkich przestrzeniach.
 •  ZasiÄ™g ponad przeszkodami w miejscach o utrudnionym dostÄ™pie.
 • Możliwość transportu przy użyciu samochodów typu Van ogranicza możliwość uszkodzenia maszyny.
 • Możliwość transportu statkami, promami i kolejÄ… z nabrzeży i platform zaÅ‚adunkowych.
 • Maszyny te pomagajÄ… w niebezpiecznym zaÅ‚adunku materiaÅ‚ów na taÅ›mociÄ…gi, do palenisk, i innych podobnych prac.

UNIWERSALNOŚĆ

 • Zmiana osprzÄ™tu spoÅ›ród 3000 dostÄ™pnych modeli dokonywana w kilka minut.
 • Zmiana wideÅ‚ do palet na niewielkÄ… Å‚yżkÄ™ Å‚adowarkowÄ… możliwa poprzez zamocowanie Å‚yżki ogólnego stosowania 2 w 1.
 • Obrót pÅ‚yty mocowania osprzÄ™tu o 111 stopni dla ???? Å‚yżki standardowej bez dodatkowych wymagaÅ„ dla ukÅ‚adu hydraulicznego.
 • NapÄ™d na 2 i 4 koÅ‚a sprawia, maszyna może poruszać siÄ™ w najtrudniejszych warunkach.
 • Możliwość opuszczania Å‚adunku poniżej powierzchni gruntu.

BEZPIECZEŃSTWO

 • DoskonaÅ‚a widoczność na widÅ‚y podczas zaÅ‚adunku przy w peÅ‚ni cofniÄ™tych widÅ‚ach, również podczas pracy we wnÄ™trzu kontenerów. Brak masztu polepsza widoczność do przodu.
 • Maszyna szczególnie przydatna kiedy zaÅ‚adunek dokonujemy w pozycji wideÅ‚ opuszczonych i cofniÄ™tych. WÄ…ski wysiÄ™gnik zapewnienia maksymalnÄ… widocznoÅ›ci wideÅ‚.
 • Kabina jest znacznie bardziej wytrzymaÅ‚a niż w innych wózkach widÅ‚owych nawet wyposażonych w kabiny speÅ‚niajÄ…ce standardy ROPS/FOPS.
 • Nie istnieje żadne niebezpieczeÅ„stwo dotyczÄ…ce zerwania siÄ™ Å‚aÅ„cucha masztu wideÅ‚. Przewody hydrauliczne posiadajÄ… zawory zabezpieczajÄ…ce na wypadek ich uszkodzenia.
 • Wyposażenie maszyny zarówno w sygnalizacjÄ™ ostrzegawczÄ… dźwiÄ™kowÄ… jak i optycznÄ… przewyższa standard zwykÅ‚ych wózków widÅ‚owych. Wskaźnik obciążenia Å‚adunkiem pokazuje zachowanie stabilnoÅ›ci maszyny podczas jego podnoszenia.

INNOWACYJNOŚĆ

 • Changezee - Zmiana osprzÄ™tu z wideÅ‚ na Å‚yżkÄ™ Å‚adowarkowÄ… zajmuje tylko 20 sekund bez potrzeby opuszczania kabiny.
 • Firma JCB wprowadziÅ‚a napÄ™d na cztery koÅ‚a do przemysÅ‚owych wózków widÅ‚owych z przeciwwagÄ…. Zapewnia to tym maszynom możliwoÅ›ci niedostÄ™pne dla zwykÅ‚ych wózków widÅ‚owych.
 • Wysokość podnoszenia - zwiÄ™kszona maksymalna wysokość do 5150mm.
 • Wysokość podnoszenia - maksymalny zasiÄ™g do przodu do 3300mm.
 • Wysuwny wysiÄ™gnik zapewnia unikalne możliwoÅ›ci zaÅ‚adunku i rozÅ‚adunku przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów maszyny.

 

KOSZTY EKSPLOATACJI

 • Maszyny Teletruk pozwalajÄ… na zaoszczÄ™dzenie kosztów utrzymania parku maszynowego.
 • Jedna maszyna Teletruck może wykonywać prace dwóch lub trzech innych maszyn.
 • Możliwy zasiÄ™g do przodu eliminuje potrzebÄ™ stosowania drogiego i ciężkiego specjalnego sprzÄ™tu, który wymagany jest do takich prac przez zwykÅ‚e wózki widÅ‚owe.
 • Jednostronny zaÅ‚adunek pozwala na oszczÄ™dność czasu, przestrzeni i pieniÄ™dzy.
 • Projekt teleskopowego wysiÄ™gnika eliminuje potrzebÄ™ kosztownych przeglÄ…dów Å‚aÅ„cuchów masztu i rolek prowadzÄ…cych. Nie ma potrzeby wymiany takich elementów, które normalnie ulegajÄ… zużyciu, zwÅ‚aszcza przy przeÅ‚adunku materiaÅ‚ów szorstkich jak piasek, cement czy kruszywa.
specyfikacja techniczna
Zapytanie o wózek
Kontakt w sprawie produktów JCB :
tel. 605 746 067
e-mail: piotr.lyson@lemarpol.pl

Wyślij do nas zapytanie w sprawie wózka za pośrednictwem poniższego formularza.

 

NOWYUŻYWANY
LPGDIESEL