Terenowe wózki widłowe JCB

940

Cechy charakterystyczne

 • Maksymalna wysokość unoszenia Å‚adunków maszyny JCB 926 wynosi 7,6metra. W poÅ‚Ä…czeniu ze standardowym przesuwem bocznym maszyna zapewnia Å‚atwość umieszczania Å‚adunku wysokich miejscach skÅ‚adowania.
 • UkÅ‚ad zaawansowanego sterowania (AMS) zapewnia uzyskanie maksymalnych osiÄ…gów i minimalnego zużycia paliwa poprzez dostosowanie silnika do ukÅ‚adu hydraulicznego.
 • Maszyna posiada cztery tryby pracy zapewniajÄ…ce maksymalnÄ… wydajność i ekonomiczność: Tryb H dla prac wymagajÄ…cych dużych siÅ‚ podczas kopania w twardym gruncie, tryb S dla typowych prac koparkowych i kopania rowów, tryb L dla prac lekkich oraz precyzyjnych, tryb F dla prac wymagajÄ…cych precyzji i przy podnoszeniu Å‚adunków.
 • Przycisk "Obrotów jaÅ‚owych" silnika umieszczony na dźwigni sterowania umożliwia wybranie obrotów jaÅ‚owych silnika poprzez jego wciÅ›niÄ™cie. Funkcja ta umożliwia oszczÄ™dzenie paliwa w czasie nie wykonywania prac pod obciążeniem.

specyfikacja techniczna

930

Cechy charakterystyczne

 • Maksymalna wysokość unoszenia Å‚adunków maszyny JCB 926 wynosi 7,6metra. W poÅ‚Ä…czeniu ze standardowym przesuwem bocznym maszyna zapewnia Å‚atwość umieszczania Å‚adunku wysokich miejscach skÅ‚adowania.
 • UkÅ‚ad zaawansowanego sterowania (AMS) zapewnia uzyskanie maksymalnych osiÄ…gów i minimalnego zużycia paliwa poprzez dostosowanie silnika do ukÅ‚adu hydraulicznego.
 • Maszyna posiada cztery tryby pracy zapewniajÄ…ce maksymalnÄ… wydajność i ekonomiczność: Tryb H dla prac wymagajÄ…cych dużych siÅ‚ podczas kopania w twardym gruncie, tryb S dla typowych prac koparkowych i kopania rowów, tryb L dla prac lekkich oraz precyzyjnych, tryb F dla prac wymagajÄ…cych precyzji i przy podnoszeniu Å‚adunków.
 • Przycisk "Obrotów jaÅ‚owych" silnika umieszczony na dźwigni sterowania umożliwia wybranie obrotów jaÅ‚owych silnika poprzez jego wciÅ›niÄ™cie. Funkcja ta umożliwia oszczÄ™dzenie paliwa w czasie nie wykonywania prac pod obciążeniem.
specyfikacja techniczna

926

Wysoka wydajność

 • Maksymalna wysokość unoszenia Å‚adunków maszyny JCB 926 wynosi 7,6metra. W poÅ‚Ä…czeniu ze standardowym przesuwem bocznym maszyna zapewnia Å‚atwość umieszczania Å‚adunku wysokich miejscach skÅ‚adowania.
 • UkÅ‚ad zaawansowanego sterowania (AMS) zapewnia uzyskanie maksymalnych osiÄ…gów i minimalnego zużycia paliwa poprzez dostosowanie silnika do ukÅ‚adu hydraulicznego.
 • Maszyna posiada cztery tryby pracy zapewniajÄ…ce maksymalnÄ… wydajność i ekonomiczność: Tryb H dla prac wymagajÄ…cych dużych siÅ‚ podczas kopania w twardym gruncie, tryb S dla typowych prac koparkowych i kopania rowów, tryb L dla prac lekkich oraz precyzyjnych, tryb F dla prac wymagajÄ…cych precyzji i przy podnoszeniu Å‚adunków.
 • Przycisk "Obrotów jaÅ‚owych" silnika umieszczony na dźwigni sterowania umożliwia wybranie obrotów jaÅ‚owych silnika poprzez jego wciÅ›niÄ™cie. Funkcja ta umożliwia oszczÄ™dzenie paliwa w czasie nie wykonywania prac pod obciążeniem.

Komfort pracy operatora

 • Panel oraz dźwignie sterowania sÄ… Å‚atwo dostÄ™pne. Również wyÅ›wietlacz ukÅ‚adu AMS jest czytelny i nie przesÅ‚ania operatorowi widoku z kabiny na zewnÄ…trz.
 • UkÅ‚ad Amortyzacji Ruchu SiÅ‚owników ogranicza wstrzÄ…sy odczuwane dla operatora jak i samej maszyny podczas operacji kopania.
 • Aby zredukować zmÄ™czenie operatora spowodowane drganiami - zwÅ‚aszcza podczas jazdy z dużą prÄ™dkoÅ›ciÄ… - kabina zamocowana jest na unikalnym ukÅ‚adzie amortyzacji opartym o hydraulikÄ™ i elementy gumowe.
 • Kabina wykonana z tÅ‚oczonej stali jest przestrzenna i wygÅ‚uszona. Jej duże przeszklenie z hartowanego szkÅ‚a zapewnia operatorowi doskonaÅ‚Ä… widoczność dookoÅ‚a kabiny. Przednia szyba z Å‚atwoÅ›ciÄ… może być unoszona pod dach.

Niezawodność i trwaÅ‚ość

 • WysokowytrzymaÅ‚y wysiÄ™gnik i wzmocnione ramie koparkowe przeznaczone sÄ… do wykonywania prac w twardym materiale.
 • ŁaÅ„cuch napÄ™dowy jest uszczelniony co zapewnia mu maksymalnÄ… żywotność, nawet w przypadku dÅ‚ugotrwaÅ‚ej jazdy z dużą prÄ™dkoÅ›ciÄ….
 • OsÅ‚ona podwozia i ramy gÄ…sienic wykonane sÄ… wyjÄ…tkowo wytrzymale. Zaprojektowane i przetestowane sÄ… dla dużej żywotnoÅ›ci maszyny.
 • WyjÄ…tkowa dÅ‚ugość i waga fabrycznie wykonanej ramy podwozia zapewnia bezpieczeÅ„stwo i stabilność pracy.

Łatwość serwisowania

 • Duża chÅ‚odnica zamontowana jest za zdejmowanÄ… osÅ‚onÄ… ograniczajÄ…cÄ… zanieczyszczenia i zapewniajÄ…cÄ… chÅ‚odnicy czystość i odpowiedniÄ… wydajność chÅ‚odzenia.

specyfikacja techniczna
Zapytanie o wózek
Kontakt w sprawie produktów JCB :
tel. 605 746 067
e-mail: piotr.lyson@lemarpol.pl

Wyślij do nas zapytanie w sprawie wózka za pośrednictwem poniższego formularza.

 

NOWYUŻYWANY
LPGDIESEL