Presto PLP

Presto PLP

Wózek paletowy, z operatorem stojÄ…cym

Wózek Atlet Presto PLP, wyposażony w rozkÅ‚adanÄ… solidnÄ… platformÄ™ dla operatora i skÅ‚adane porÄ™cze zabezpieczajÄ…ce, umożliwia dÅ‚ugodystansowy transport i wydÅ‚użone cykle pracy. 

Presto PLP jest doskonale przystosowany do najintensywniejszych operacji. Można go używać do zaÅ‚adunku/rozÅ‚adunku, transportu wewnÄ™trznego. ObsÅ‚uguje wszystkie typy noÅ›ników Å‚adunku. Ten szybki i mocny wózek, z 5-punktowym podwoziem, gwarantuje najwyższÄ… stabilność, nawet przy wysokiej prÄ™dkoÅ›ci.

Niskie podwozie zapobiega urazom stóp a zwarta budowa umożliwia manewrowanie wózkiem w ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja piÄ™ciokoÅ‚owa w poÅ‚Ä…czeniu z technologiÄ… Friction Force zapewnia zarówno stabilność poprzecznÄ…, jak i doskonaÅ‚Ä… przyczepność. W modelu PLP 200 wspomaganie kierownicy jest opcjonalne, natomiast w modelu PLP 250 stanowi wyposażenie standardowe. StaÅ‚a platforma z ochronÄ… operatora dostÄ™pna jest jako opcja. 

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Konstrukcja piÄ™ciokoÅ‚owa gwarantujÄ…ca maksymalnÄ… stabilność. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction Force gwarantuje zwiÄ™kszonÄ… stabilność i przyczepność. Komputer ATC z systemem kodów PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka. 

Przyjrzyj siÄ™ również modelom Piccolo PLL, Piccolo PLT i Duo PLE.

Atlet Presto   PLP 200 PLP 250
Udźwig kg 2000 2500
Środek ciężkości ładunku mm 600 600
Szerokość całkowita mm 770 770

Piccolo PLT

Wózek paletowy, kierowany przez operatora idÄ…cego obok, ze skÅ‚adanym dyszlem

Atlet Piccolo PLT, obsÅ‚ugujÄ…cy wiele typów noÅ›ników Å‚adunku, jest maÅ‚ym, zwinnym wózkiem paletowym, idealnym do użytkowania na ciężarówkach. Akumulator wózka można Å‚adować z alternatora ciężarówki.  

Standardowo widÅ‚y wyposażone sÄ… w kóÅ‚ka najazdowe i Piccolo PLT może obsÅ‚ugiwać wiele typów noÅ›ników Å‚adunku, praktycznie w każdych warunkach. Aby zmaksymalizować wykorzystanie powierzchni magazynowej, wózek Piccolo PLT ze skÅ‚adanym dyszlem jest przechowywany i Å‚adowany w specjalnym schowku w podwoziu ciężarówki. WÄ…ski Piccolo Å‚atwo pokonuje pochyÅ‚oÅ›ci i rampy oraz posiada wyjÄ…tkowo maÅ‚y promieÅ„ zawracania. Dodanie opcji kierowania z uniesionym dyszlem (Tiller Up) sprawia, że wózek Piccolo PLL może pracować w jeszcze ciaÅ›niejszych miejscach.

Wózek jest wygodny i bezpieczny w kierowaniu, a wÄ…skie podwozie zwiÄ™ksza zwrotność na ograniczonej powierzchni. DziÄ™ki zwiÄ™kszajÄ…cemu bezpieczeÅ„stwo i widoczność przesuniÄ™temu dyszlowi operator może kierować wózkiem, idÄ…c obok. Niskie podwozie zapewnia operatorowi niezakÅ‚ócony widok na Å‚adunek i widÅ‚y.

Inne cechy: moduÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Konstrukcja z czterema koÅ‚ami zapewniajÄ…ca maksymalnÄ… stabilność. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction Force gwarantuje zwiÄ™kszonÄ… stabilność i przyczepność. Komputer ATC z kodem PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.

Chcesz zobaczyć inne wózki paletowe? Zapoznaj siÄ™ z naszymi modelami Piccolo PLL, Duo PLE i Presto PLP.

Atlet Piccolo   PLT
Udźwig kg 2000
Środek ciężkości ładunku mm 600
Szerokość całkowita mm 660

Piccolo PLL

Kompaktowy wózek paletowy, kierowany przez operatora idÄ…cego obok

Atlet Piccolo PLL jest doskonaÅ‚ym wózkiem paletowym przeznaczonym do pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni i w różnych warunkach oraz do obsÅ‚ugi różnych noÅ›ników Å‚adunku. 

Piccolo PLL jest idealnym wózkiem dla zaopatrzenia sklepów, sporadycznej kompletacji zamówieÅ„ i krótkodystansowego transportu wewnÄ™trznego np. w magazynach, supermarketach i obiektach produkcyjnych.

WidÅ‚y sÄ… standardowo wyposażone w kóÅ‚ka najazdowe i wózek PLL może obsÅ‚ugiwać wiele typów noÅ›ników Å‚adunku, praktycznie w każdych warunkach - od temperatur pokojowych do zimnych magazynów (do -35°C). WÄ…ski Piccolo z Å‚atwoÅ›ciÄ… pokonuje pochyÅ‚oÅ›ci i rampy oraz posiada wyjÄ…tkowo maÅ‚y promieÅ„ zawracania. Dodanie opcji kierowania z uniesionym dyszlem (Tiller Up) sprawia, że wózek Piccolo PLL może pracować w jeszcze ciaÅ›niejszych miejscach.

Wózek jest wygodny i bezpieczny w kierowaniu, a wÄ…skie podwozie zwiÄ™ksza zwrotność na ograniczonej powierzchni. DziÄ™ki zwiÄ™kszajÄ…cemu bezpieczeÅ„stwo i widoczność przesuniÄ™temu dyszlowi operator może kierować wózkiem, idÄ…c obok. Niskie podwozie zapewnia operatorowi niezakÅ‚ócony widok na Å‚adunek i widÅ‚y.

Piccolo jest niezawodny, cechują go długie okresy międzyserwisowe. Jest zbudowany z myślą o ograniczeniu do minimum wymagań serwisowych i konserwacyjnych, wszystko po to, aby utrzymać minimalne koszty LCC.

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Konstrukcja czterokoÅ‚owa gwarantujÄ…ca maksymalnÄ… stabilność. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction Force gwarantuje zwiÄ™kszonÄ… stabilność i przyczepność. Komputer ATC z systemem kodów PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.

Chcesz zobaczyć inne wózki paletowe? Zapoznaj siÄ™ z naszymi modelami Piccolo PLT, Duo PLE i Presto PLP.

Atlet Piccolo   PLL 145 PLL 180 PLL 200
Udźwig kg 1450 1800 2000
Środek ciężkości ładunku mm 600 600 600
Szerokość całkowita mm 660 660 660

Duo PLE

Kompaktowy wózek paletowy z dyszlem, do ergonomicznej kompletacji zamówieÅ„

Atlet Duo PLE – dwie funkcje w jednym wózku: niskie skÅ‚adowanie ciężkich Å‚adunków i ergonomiczne podnoszenie zapewniajÄ…ce Å‚atwÄ… kompletacjÄ™.

Duo PLE jest idealnym wózkiem dla sklepów, kompletacji zamówieÅ„ i krótkodystansowego transportu wewnÄ™trznego np. w magazynach, supermarketach i obiektach produkcyjnych. Uniwersalny model Duo PLE jest wózkiem niskiego skÅ‚adowania z ergonomicznÄ… funkcjÄ… podnoszenia, eliminujÄ…cÄ… napiÄ™cie mięśni pleców operatora. Aby zapewnić wydajność pracy, wózkiem można przewozić jednoczeÅ›nie dwie palety - jednÄ… na widÅ‚ach, a drugÄ… niżej na podporach. KóÅ‚ka najazdowe z przodu wideÅ‚ uÅ‚atwiajÄ… obsÅ‚ugÄ™ wielu typów palet i noÅ›ników Å‚adunku.

Wózek jest wygodny i bezpieczny w kierowaniu, a wÄ…skie podwozie zwiÄ™ksza zwrotność na ograniczonej powierzchni. Niskie podwozie zapewnia operatorowi niezakÅ‚ócony widok na Å‚adunek i widÅ‚y. DziÄ™ki zwiÄ™kszajÄ…cemu bezpieczeÅ„stwo i widoczność przesuniÄ™temu dyszlowi operator może kierować wózkiem, idÄ…c obok.

Inne cechy: moduÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Konstrukcja z czterema koÅ‚ami zapewniajÄ…ca maksymalnÄ… stabilność. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction Force gwarantuje zwiÄ™kszonÄ… stabilność i przyczepność. Komputer ATC z kodem PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.

InteresujÄ… CiÄ™ inne wózki paletowe? Przyjrzyj siÄ™ modelom Piccolo PLL i Presto PLP.

Atlet Duo   PLE
Udźwig/widły kg 800
Udźwig/całkowity kg 1800
Środek ciężkości ładunku mm 600
Szerokość całkowita mm 660

Ergo Stacker Picker

Maszyna łącząca wysokie osiągi z możliwością pracy w wąskich korytarzach

Wózek do skÅ‚adowania i kompletacji Atlet Ergo cechuje doskonaÅ‚a stabilność masztu, szerokie pole widzenia operatora i zastosowanie technologii Man-Up (podnoszenie operatora do poziomu Å‚adunku), dziÄ™ki czemu doskonale speÅ‚nia warunki wymagane do bezpiecznej, wydajnej pracy na wysokoÅ›ci do 15,85 m. 

Ta maszyna przeznaczona jest do użycia w korytarzach z prowadzeniem indukcyjnym i szynowym, umożliwiajÄ…c obsÅ‚ugÄ™ każdego typu noÅ›nika Å‚adunku. WyjÄ…tkowo sztywna konstrukcja masztu wózka do skÅ‚adowania i kompletacji Atlet Ergo umożliwia operatorowi bezpieczne wykorzystywanie maksymalnych prÄ™dkoÅ›ci jazdy dostÄ™pnych na każdym podnoÅ›niku. ZwiÄ™kszenie wydajnoÅ›ci zapewnia wyjÄ…tkowy system "Synchor-lift", jednoczesnego podnoszenia, opuszczania kabiny i wideÅ‚ w trakcie jazdy. Wygodna i przestronna kabina zapewnia ergonomiÄ™ na najwyższym Å›wiatowym poziomie.

Szeroka gama urzÄ…dzeÅ„ do manipulacji Å‚adunkiem, takich jak widÅ‚y obrotowe, widÅ‚y teleskopowe, podwójne widÅ‚y teleskopowe przystosowane do podwójnej gÅ‚Ä™bokoÅ›ci skÅ‚adowania i wiele innych, pozwala stworzyć wÅ‚asnÄ…, spersonalizowanÄ… maszynÄ™ Atlet. DziÄ™ki użyciu póÅ‚automatycznego systemu pozycjonowania z radiowÄ… kontrolÄ… przepÅ‚ywu towarów RFID(transponder) można zwiÄ™kszyć wydajność o 15–20%.

DostÄ™pne wyposażenie obejmuje także zapewniajÄ…ce zwiÄ™kszone bezpieczeÅ„stwo programowane systemy wyÅ‚Ä…czania awaryjnego, automatycznego podnoszenia lub wsuwania/wysuwania wideÅ‚ oraz automatyczne skanery do odczytu etykiet kompletowanych Å‚adunków. Wyposażenie na specjalne zamówienie

Prosimy również zwrócić uwagÄ™ na inny wózek systemowy (VNA), model Tergo Forte URF.

Atlet ESP   ESP 100 ESP 120 ESP 120
Maszt   Teleskopowe Teleskopowe Podwójne teleskopowe
Udźwig kg 1000 1200 1200
Środek ciężkości ładunku mm 600 600 600
WysokoÅ›ci podnoszenia, maksymalna mm 4000–9600 6100–11100 6100–10600
Silnik kW 7.5 AC 7.5 AC 7.5 AC

 

Atlet ESP   ESP 140 ESP 140 ESP 150 ESP 150
Maszt   Teleskopowe Podwójne teleskopowe Teleskopowe Podwójne teleskopowe
Udźwig kg 1400 1400 1500 1500
Środek ciężkości ładunku mm 600 600 600 600
WysokoÅ›ci podnoszenia, maksymalna mm 6600–11600 8350–14350 7600–11600 8350–14350
Silnik kW 7.5 AC 7.5 AC 7.5 DC 7.5 DC

Tempo PPS

Wózek do kompletacji z niskiego poziomu z podnoÅ›nikiem nożycowym

Atlet Tempo PPS wyposażony jest w wytrzymaÅ‚y podnoÅ›nik nożycowy przeznaczony do wydajnej kompletacji zamówieÅ„ towarów o dużym ciężarze z 1. i 2 poziomu. Wózek ten – wyjÄ…tkowe poÅ‚Ä…czenie zwrotnoÅ›ci, ergonomii i elastycznoÅ›ci – jest doskonaÅ‚ym pomocnikiem przy kompletacji i ukÅ‚adaniu towarów na wielu paletach.

Szeroka kabina i niski stopieÅ„ wejÅ›ciowy sprawiajÄ…, że Tempo PPS jest wysokowydajnym wózkiem do kompletacji, dostÄ™pnym z podnoÅ›nikiem platformy kierowcy lub bez. DziÄ™ki dużemu przyspieszeniu, wysokiej prÄ™dkoÅ›ci maksymalnej i pÅ‚ynnemu dziaÅ‚aniu ukÅ‚adu hamulcowego wózek porusza siÄ™ szybko miÄ™dzy kolejnymi przystankami kompletacji. Ten solidny lecz zarazem smukÅ‚y wózek jest także bardzo wydajny w wÄ…skich korytarzach.

WidÅ‚y podnoszÄ…ce znajdujÄ… siÄ™ na ergonomicznej wysokoÅ›ci, umożliwiajÄ…c wygodnÄ… kompletacjÄ™. Opcjonalna podnoszona platforma zapewnia Å‚atwy dostÄ™p do 2. poziomu. Opcjonalne, dodatkowe elementy sterujÄ…ce umożliwiajÄ… kierowanie wózkiem PPS z podniesionÄ… platformÄ…. Dodatkowy wzrost wydajnoÅ›ci uzyskano dziÄ™ki zaawansowanemu ergonomicznemu projektowi, obejmujÄ…cemu przestrzennÄ… platformÄ™ operatora z wygodnym oparciem, regulowany fotel (opcja) i schowek na papier, dÅ‚ugopisy itd.. Wszystkie te elementy sÄ… doskonale rozmieszczone i Å‚atwo dostÄ™pne, gwarantujÄ…c najlepszÄ… pozycjÄ™ roboczÄ… operatora.

Inne cechy: moduÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction Force gwarantuje zwiÄ™kszonÄ… stabilność i przyczepność. Wspomaganie kierownicy Ergo (opcja). System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System) (opcja). Komputer ATC z kodem PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.

Zwróć uwagÄ™ na nasze modele Tempo PPL, Tempo PPF, Tempo PPD lub Tempo PPC.

Atlet Tempo   PPS
Udźwig kg 2000
Środek ciężkości ładunku mm 1200
Szerokość całkowita mm 790
PodnoÅ›nik wideÅ‚   Tak
PodnoÅ›nik operatora   Opcjonalne

Tempo PPL

Wózek do kompletacji z niskiego poziomu

Wózek Atlet Tempo PPL przeznaczony jest do bezpiecznej, wydajnej kompletacji zamówieÅ„ ciężkich towarów z niskiego poziomu. Wózek ten – wyjÄ…tkowe poÅ‚Ä…czenie zwrotnoÅ›ci, ergonomii i elastycznoÅ›ci – jest doskonaÅ‚ym pomocnikiem przy kompletacji i ukÅ‚adaniu towarów na różnych noÅ›nikach Å‚adunku.

Szeroka kabina i niski stopieÅ„ wejÅ›ciowy sprawiajÄ…, że Atlet Tempo PPL jest wysokowydajnym wózkiem do kompletacji. DziÄ™ki dużemu przyspieszeniu, wysokiej prÄ™dkoÅ›ci maksymalnej i pÅ‚ynnemu dziaÅ‚aniu ukÅ‚adu hamulcowego wózek porusza siÄ™ szybko miÄ™dzy kolejnymi przystankami kompletacji. Ten solidny lecz zarazem smukÅ‚y wózek jest także bardzo wydajny w wÄ…skich korytarzach.

Dodatkowy wzrost wydajności uzyskano dzięki zaawansowanemu ergonomicznie projektowi, obejmującemu przestronną platformę operatora z wygodnym oparciem, regulowany fotel (opcja) i schowek na papier, długopisy itp... Wszystkie te elementy są doskonale rozmieszczone i łatwo dostępne, gwarantując najlepszą pozycję roboczą operatora.

Inne cechy: moduÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction Force gwarantuje zwiÄ™kszonÄ… stabilność i przyczepność. Wspomaganie kierownicy Ergo (opcja). System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System) (opcja). Komputer ATC z kodem PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.

Zwróć uwagÄ™ na nasze modele Tempo PPF, Tempo PPD, Tempo PPC lub Tempo PPS.

Atlet Tempo   PPL 200/250
Udźwig kg 2000/2500
Środek ciężkości ładunku mm 600
Szerokość całkowita mm 790
PodnoÅ›nik wideÅ‚   Nie
PodnoÅ›nik operatora   Nie

Tempo PPF

Wózek do kompletacji z niskiego poziomu z podnoszonymi widÅ‚ami

Atlet Tempo PPF z podnoszonymi widÅ‚ami umożliwia operatorowi wydajnÄ… kompletacjÄ™ zamówieÅ„ przy zachowaniu prawidÅ‚owej pozycji ciaÅ‚a. Wózek ten – wyjÄ…tkowe poÅ‚Ä…czenie zwrotnoÅ›ci, ergonomii i elastycznoÅ›ci – jest doskonaÅ‚ym pomocnikiem przy kompletacji i ukÅ‚adaniu towarów na różnych noÅ›nikach Å‚adunku.

Szeroka kabina i niski stopieÅ„ wejÅ›ciowy sprawiajÄ…, że Atlet Tempo PPF jest wysokowydajnym wózkiem do kompletacji. DziÄ™ki dużemu przyspieszeniu, wysokiej prÄ™dkoÅ›ci maksymalnej i pÅ‚ynnemu dziaÅ‚aniu ukÅ‚adu hamulcowego wózek porusza siÄ™ szybko miÄ™dzy kolejnymi przystankami kompletacji. Ten solidny lecz zarazem smukÅ‚y wózek jest także bardzo wydajny w wÄ…skich korytarzach.

Widły, podnoszone na wysokość do 950 mm, umożliwiają elastyczną kompletację. Dodatkowy wzrost wydajności uzyskano dzięki zaawansowanemu ergonomicznie projektowi, obejmującemu przestronną platformę operatora z wygodnym oparciem, regulowany fotel (opcja) i schowek na papier, długopisy itp... Wszystkie te elementy są doskonale rozmieszczone i łatwo dostępne, gwarantując najlepszą pozycję roboczą operatora.

Inne cechy: moduÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction Force gwarantuje zwiÄ™kszonÄ… stabilność i przyczepność. Wspomaganie kierownicy Ergo (opcja). System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System) (opcja). Komputer ATC z kodem PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.  

Zwróć uwagÄ™ na nasze modele Tempo PPL, Tempo PPD, Tempo PPC lub Tempo PPS.

Atlet Tempo   PPF
Udźwig kg 1200
Środek ciężkości ładunku mm 600
Szerokość całkowita mm 790
PodnoÅ›nik wideÅ‚   Tak
PodnoÅ›nik operatora   Nie

Tempo PPD

Wózek do kompletacji z niskiego poziomu z podnoÅ›nikiem platformy operatora

Wózek Atlet Tempo PPD przeznaczony jest do bezpiecznej, wydajnej kompletacji zamówieÅ„ ciężkich towarów z 1. i 2. poziomu. Wózek ten – wyjÄ…tkowe poÅ‚Ä…czenie zwrotnoÅ›ci, ergonomii i elastycznoÅ›ci – jest doskonaÅ‚ym pomocnikiem przy kompletacji i ukÅ‚adaniu towarów na różnych noÅ›nikach Å‚adunku.

Szeroka kabina i niski stopieÅ„ wejÅ›ciowy sprawiajÄ…, że Atlet Tempo PPD jest wysokowydajnym wózkiem do kompletacji. DziÄ™ki dużemu przyspieszeniu, wysokiej prÄ™dkoÅ›ci maksymalnej i pÅ‚ynnemu dziaÅ‚aniu ukÅ‚adu hamulcowego wózek porusza siÄ™ szybko miÄ™dzy kolejnymi przystankami kompletacji. Ten solidny lecz zarazem smukÅ‚y wózek jest także bardzo wydajny w wÄ…skich korytarzach.

Podnoszona platforma zapewnia Å‚atwy dostÄ™p do 2. poziomu. Opcjonalne dodatkowe elementy sterujÄ…ce umożliwiajÄ… kierowanie wózkiem PPD z podniesionÄ… platformÄ….

Dodatkowy wzrost wydajności uzyskano dzięki zaawansowanemu ergonomicznie projektowi, obejmującemu przestronną platformę operatora z wygodnym oparciem, regulowany fotel (opcja) i schowek na papier, długopisy itp... Wszystkie te elementy są doskonale rozmieszczone i łatwo dostępne, gwarantując najlepszą pozycję roboczą operatora.

Inne cechy: moduÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction Force gwarantuje zwiÄ™kszonÄ… stabilność i przyczepność. Wspomaganie kierownicy Ergo (opcja). System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System) (opcja). Komputer ATC z kodem PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.

Zwróć uwagÄ™ na nasze modele Tempo PPL, Tempo PPF, Tempo PPC lub Tempo PPS.

Atlet Tempo   PPD 200/250
Udźwig kg 2000/2500
Środek ciężkości ładunku mm 600
Szerokość całkowita mm 790
PodnoÅ›nik wideÅ‚   Nie
PodnoÅ›nik operatora   Tak

Tempo PPC

Wózek do kompletacji z niskiego poziomu – z podnoÅ›nikiem platformy operatora i regulowanÄ… wysokoÅ›ciÄ… wideÅ‚

Wózek Atlet Tempo PPC przeznaczony jest do bezpiecznej, wydajnej kompletacji zamówieÅ„ ciężkich towarów z 1. i 2. poziomu. Wózek ten – wyjÄ…tkowe poÅ‚Ä…czenie zwrotnoÅ›ci, ergonomii i elastycznoÅ›ci – jest doskonaÅ‚ym pomocnikiem przy kompletacji i ukÅ‚adaniu towarów na różnych noÅ›nikach Å‚adunku.

Szeroka kabina i niski stopieÅ„ wejÅ›ciowy sprawiajÄ…, że Atlet Tempo PPC jest wysokowydajnym wózkiem do kompletacji. DziÄ™ki dużemu przyspieszeniu, wysokiej prÄ™dkoÅ›ci maksymalnej i pÅ‚ynnemu dziaÅ‚aniu ukÅ‚adu hamulcowego wózek porusza siÄ™ szybko miÄ™dzy kolejnymi przystankami kompletacji. Ten solidny lecz zarazem smukÅ‚y wózek jest także bardzo wydajny w wÄ…skich korytarzach.

WidÅ‚y podnoszÄ…ce znajdujÄ… siÄ™ na ergonomicznej wysokoÅ›ci, umożliwiajÄ…c elastycznÄ… kompletacjÄ™. Podnoszona platforma zapewnia Å‚atwy dostÄ™p do 2. poziomu. Opcjonalne dodatkowe elementy sterujÄ…ce umożliwiajÄ… kierowanie wózkiem PPC z podniesionÄ… platformÄ….

Dodatkowy wzrost wydajności uzyskano dzięki zaawansowanemu ergonomicznie projektowi, obejmującemu przestronną platformę operatora z wygodnym oparciem, regulowany fotel (opcja) i schowek na papier, długopisy itp... Wszystkie te elementy są doskonale rozmieszczone i łatwo dostępne, gwarantując najlepszą pozycję roboczą operatora.

Inne cechy: moduÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction Force gwarantuje zwiÄ™kszonÄ… stabilność i przyczepność. Wspomaganie kierownicy Ergo (opcja). System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System) (opcja). Komputer ATC z kodem PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka. 

Zwróć uwagÄ™ na nasze modele Tempo PPL, Tempo PPF, Tempo PPD lub Tempo PPS.

Atlet Tempo   PPC
Udźwig kg 1200
Środek ciężkości ładunku mm 600
Szerokość całkowita mm 790
PodnoÅ›nik wideÅ‚   Tak
PodnoÅ›nik operatora   Tak

ErgoPicker OPS

Wózek do kompletacji z wysokiego poziomu

Atlet Ergo OPS jest wyjÄ…tkowo stabilnym wózkiem, który pozwala na bezpiecznÄ…, wydajnÄ… kompletacjÄ™ zamówieÅ„ z wysokiego poziomu, aż do 9,85 m.

Ergo OPS zapewnia wyjÄ…tkowÄ… stabilność i bezpieczeÅ„stwo kompletacji z bardzo wysokich poziomach i korytarzach VNA z prowadnicami. Ergonomiczne widÅ‚y zapewniajÄ… Å‚atwy dostÄ™p do noÅ›nika Å‚adunku. DziÄ™ki podnoszeniu/opuszczaniu punktu pobierania lub punktu odkÅ‚adania kompletacja jest wydajna, bezpieczna i wygodna. Wózek sprawuje siÄ™ dobrze przy pracy w szerokich korytarzach i korytarzach z prowadnicami. Zapewnia wyjÄ…tkowo wydajnÄ… kompletacjÄ™ w bardzo wÄ…skich korytarzach VNA.

Przy jeździe do przodu (podwozie z przodu), pole widzenia operatora nie jest ograniczone przez kompletowany Å‚adunek, wiÄ™c ma on zapewnionÄ… maksymalnÄ… widoczność. Opcjonalne rozmieszczenie elementów sterujÄ…cych pozwala dopasować model Atlet OP do innych posiadanych wózków i ustalić identycznÄ… charakterystykÄ™ jazdy.

Ergonomiczna kabina jest przestronna, umożliwiając operatorowi stworzenie własnego środowiska pracy. Dostępne jest dodatkowe wyposażenie takie jak terminale, skanery, drukarki etykiet i drukarki list pakunkowych.

Inne funkcje: kabina z wejÅ›ciem z obu stron. Specjalnie zaprojektowane platformy do kompletacji zamówieÅ„ mebli. Specyfikacja dla magazynów o niskiej temperaturze.

Aby przyjrzeć siÄ™ naszym innym modelom do kompletacji zamówieÅ„ z wysokiego poziomu, przejdź do OPM, OPH, OPC.

Atlet ErgoPicker   OPS
Udźwig kg 1000
Środek ciężkości ładunku mm 400-600
Wysokości podnoszenia mm 6200-8250

ErgoPicker OPM

Wózek do kompletacji ze Å›redniego poziomu

Wózek do kompletacji Atlet Ergo OPM zapewnia podwyższonÄ… wydajność i doskonaÅ‚e prowadzenie. Szybkie, bezpiecznie i wydajne rozwiÄ…zanie do kompletacji ze Å›rednich poziomów do 4,5 m.

Wózek do kompletacji Ergo OPM oferuje doskonaÅ‚e podnoszenie i kierowanie. Dodatkowo, wydajność poprawiajÄ… osÅ‚ony boczne i ergonomiczne widÅ‚y zapewniajÄ…ce bezpiecznÄ… i bardziej funkcjonalnÄ… kompletacjÄ™ zamówieÅ„ ze Å›redniego poziomu. Przy jeździe do przodu (podwozie z przodu), pole widzenia operatora nie jest ograniczone przez kompletowany Å‚adunek, wiÄ™c ma on zapewnionÄ… maksymalnÄ… widoczność. Opcjonalne rozmieszczenie elementów sterujÄ…cych pozwala dopasować model Atlet OP do innych posiadanych wózków i ustalić identycznÄ… charakterystykÄ™ jazdy.

Ergonomiczna kabina jest przestronna, umożliwiając operatorowi stworzenie własnego środowiska pracy. Dostępne jest dodatkowe wyposażenie takie jak terminale, skanery, drukarki etykiet i drukarki list pakunkowych.

Inne funkcje: kabina z wejÅ›ciem z obu stron. Specjalnie zaprojektowane platformy do kompletacji zamówieÅ„ mebli. Specyfikacja dla magazynów o niskiej temperaturze. ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca maksymalnÄ… dyspozycyjność. Silnik prÄ…du zmiennego, który charakteryzuje siÄ™ zmniejszonym zakresem czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalnym przyspieszeniem i prÄ™dkoÅ›ciÄ… jazdy. System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System). Komputer ATC z kodem PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.

Aby przyjrzeć siÄ™ naszym innym modelom do kompletacji zamówieÅ„ z wysokiego poziomu, przejdź do OPH, OPC, OPS.

Atlet ErgoPicker   OPM
Udźwig kg 1000
Środek ciężkości ładunku mm 400-600
Wysokości podnoszenia mm 1200-2900

ErgoPicker OPH

Wózek do kompletacji z wysokiego poziomu

Atlet Ergo OPH jest wyjÄ…tkowo stabilnym wózkiem, który pozwala na bezpiecznÄ…, wydajnÄ… kompletacjÄ™ zamówieÅ„ z wysokiego poziomu, aż do 6,9 m.

Ergo OPH zapewnia wyjÄ…tkowÄ… stabilność i bezpieczeÅ„stwo kompletacji z bardzo wysokich poziomach i korytarzach VNA z prowadnicami. Ergonomiczne widÅ‚y zapewniajÄ… Å‚atwy dostÄ™p do noÅ›nika Å‚adunku. DziÄ™ki podnoszeniu/opuszczaniu punktu pobierania lub punktu odkÅ‚adania kompletacja jest wydajna, bezpieczna i wygodna. Wózek sprawuje siÄ™ dobrze przy pracy w szerokich korytarzach i korytarzach z prowadnicami. Zapewnia wyjÄ…tkowo sprawnÄ… kompletacjÄ™ w bardzo wÄ…skich korytarzach VNA.

Przy jeździe do przodu (podwozie z przodu), pole widzenia operatora nie jest ograniczone przez kompletowany Å‚adunek, wiÄ™c ma on zapewnionÄ… maksymalnÄ… widoczność.Opcjonalne rozmieszczenie elementów sterujÄ…cych pozwala dopasować model Atlet OP do innych posiadanych wózków i ustalić identycznÄ… charakterystykÄ™ jazdy.

Ergonomiczna kabina jest przestronna, umożliwiając operatorowi stworzenie własnego środowiska pracy. Dostępne jest dodatkowe wyposażenie takie jak terminale, skanery, drukarki etykiet i drukarki list pakunkowych.

Inne funkcje: kabina z wejÅ›ciem z obu stron. Specjalnie zaprojektowane platformy do kompletacji zamówieÅ„ mebli. Specyfikacja dla magazynów o niskiej temperaturze.

Aby przyjrzeć siÄ™ naszym innym modelom do kompletacji zamówieÅ„ z wysokiego poziomu, przejdź do OPM, OPC, OPS.

Atlet ErgoPicker   OPH
Udźwig kg 1000
Środek ciężkości ładunku mm 400-600
Wysokości podnoszenia mm 3200-5300

ErgoPicker OPC

Wózek do kompletacji z wysokiego poziomu

Atlet Ergo OPS jest wyjÄ…tkowo stabilnym wózkiem, który pozwala na bezpiecznÄ…, wydajnÄ… kompletacjÄ™ zamówieÅ„ z wysokiego poziomu, aż do 9,85 m.

Ergo OPS zapewnia wyjÄ…tkowÄ… stabilność i bezpieczeÅ„stwo kompletacji z bardzo wysokich poziomach i korytarzach VNA z prowadnicami. Ergonomiczne widÅ‚y zapewniajÄ… Å‚atwy dostÄ™p do noÅ›nika Å‚adunku. DziÄ™ki podnoszeniu/opuszczaniu punktu pobierania lub punktu odkÅ‚adania kompletacja jest wydajna, bezpieczna i wygodna. Wózek sprawuje siÄ™ dobrze przy pracy w szerokich korytarzach i korytarzach z prowadnicami. Zapewnia wyjÄ…tkowo wydajnÄ… kompletacjÄ™ w bardzo wÄ…skich korytarzach VNA.

Przy jeździe do przodu (podwozie z przodu), pole widzenia operatora nie jest ograniczone przez kompletowany Å‚adunek, wiÄ™c ma on zapewnionÄ… maksymalnÄ… widoczność. Opcjonalne rozmieszczenie elementów sterujÄ…cych pozwala dopasować model Atlet OP do innych posiadanych wózków i ustalić identycznÄ… charakterystykÄ™ jazdy

Ergonomiczna kabina jest przestronna, umożliwiając operatorowi stworzenie własnego środowiska pracy. Dostępne jest dodatkowe wyposażenie takie jak terminale, skanery, drukarki etykiet i drukarki list pakunkowych.

Inne funkcje: kabina z wejÅ›ciem z obu stron. Specjalnie zaprojektowane platformy do kompletacji zamówieÅ„ mebli. Specyfikacja dla magazynów o niskiej temperaturze.

Aby przyjrzeć siÄ™ naszym innym modelom do kompletacji zamówieÅ„ z wysokiego poziomu, przejdź do OPM, OPH, OPS.

Atlet ErgoPicker   OPC
Udźwig kg 1000
Środek ciężkości ładunku mm 400-600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 3400–6200

Solo PSL

Zwarty wózek z operatorem idÄ…cym

Duo PSL jest idealnym wózkiem dla zaopatrzenia sklepów, skÅ‚adowania, kompletacji zamówieÅ„ i krótkodystansowego transportu wewnÄ™trznego np. w magazynach, supermarketach i obiektach produkcyjnych.

Czy pobierasz i odkÅ‚adasz palety na wysokoÅ›ci do 2090 mm w bardzo ciasnych miejscach? JeÅ›li tak, Twoim doskonaÅ‚ym partnerem może być Solo PSL. Po dodaniu opcjonalnego opcji kierowania z uniesionym dyszlem (Tiller Up) wózek może pracować w jeszcze ciaÅ›niejszych miejscach.
DziÄ™ki zwiÄ™kszajÄ…cemu bezpieczeÅ„stwo i widoczność przesuniÄ™temu dyszlowi operator może kierować wózkiem, idÄ…c obok. Ergonomiczna gÅ‚owica dyszla jest przystosowana dla operatorów prawo- i leworÄ™cznych i wyposażona w Å‚atwo dostÄ™pne elementy sterujÄ…ce, które pomagajÄ… w obsÅ‚udze wózka.

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Konstrukcja czterokoÅ‚owa gwarantujÄ…ca maksymalnÄ… stabilność. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction Force gwarantuje zwiÄ™kszonÄ… stabilność i przyczepność. Komputer ATC z systemem kodów PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka. 

Czy szukasz wózka do jednoczesnego transportu dwóch palet? Zapoznaj siÄ™ z naszym modelem Doppio PSD.

 

Atlet Solo   PSL 125
Udźwig kg 1250
Środek ciężkości ładunku mm 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 1790–2090

Nova TS

Wózek do skÅ‚adowania, z operatorem jadÄ…cym

Atlet Nova TSL/TSP jest wszechstronnym wózkiem obsÅ‚ugiwany przez operatora idÄ…cego lub jadÄ…cego przeznaczonym do skÅ‚adowania, transportu wewnÄ™trznego, jednoczesnego transportu dwóch palet i kompletacji zamówieÅ„.

Nova TS jest wózkiem obsÅ‚ugiwanym przez operatora idÄ…cego, dostarczanym w dwóch wersjach: TSL – z dÅ‚ugim dyszlem, wyÅ‚Ä…cznie dla operatora idÄ…cego, TSP – ze skÅ‚adanÄ… platformÄ…, umożliwiajÄ…cÄ… jazdÄ™ operatora na wózku. Ergonomiczna gÅ‚owica dyszla jest przystosowana dla operatorów prawo- i leworÄ™cznych i wyposażona w Å‚atwo dostÄ™pne elementy sterujÄ…ce, które pomagajÄ… w obsÅ‚udze wózka. Przeznaczony jest do skÅ‚adowania na wysokoÅ›ci maksymalnej 5,4 m.

Nova oferuje szerokÄ… gamÄ™ opcji i trzy różne udźwigi, co sprawia, że jest wózkiem przeznaczonym do wielu zadaÅ„: od ciężkich operacji przemysÅ‚owym do lekkich operacji bliskiego transportu; do pracy na zmiany, 24 godziny na dobÄ™ przez 7 dni w tygodniu, i do użytku sporadycznego. Na potrzeby pracy wielozmianowej akumulator jest umieszczony na rolkach, które umożliwiajÄ… szybkÄ… i Å‚atwÄ… jego wymianÄ™ z boku wózka.

Inne cechy: moduÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). 

Chcesz zobaczyć inne wózki do skÅ‚adowania? Zapoznaj siÄ™ z naszymi modelami Doppio PSD, Solo PSL, Alto PS lub Alto PSH.

Atlet Nova   TS 120 TS 140 TS 140 TS 150 TS 150
Udźwig kg 1200 1400 1400 1500 1500
Środek ciężkości ładunku mm 600 600 600 600 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 2690–3590 1670–4200 3600–4800 1670–4200 3600–5400

Ergo XTF

Wózek do skÅ‚adowania na podwójnÄ… gÅ‚Ä™bokość, z operatorem siedzÄ…cym

Wózek z operatorem siedzÄ…cym Ergo XTF, pionierskie rozwiÄ…zanie firmy Atlet, umożliwia skÅ‚adowanie w regaÅ‚ach o gÅ‚Ä™bokoÅ›ci dwóch palet. Możliwość manipulacji Å‚adunkiem na gÅ‚Ä™bokoÅ›ci dwóch palet z jednej strony regaÅ‚u oznacza oszczÄ™dność do 30% powierzchni magazynowej.

Wózek Ergo XTF przeznaczony jest do skÅ‚adowania i transportu wewnÄ™trznego. Może obsÅ‚ugiwać wszystkie typy palet i noÅ›ników Å‚adunku. Teleskopowe widÅ‚y pozwalajÄ… siÄ™gnąć do wnÄ™trza regaÅ‚u na gÅ‚Ä™bokość dwóch palet. W niektórych zastosowaniach ta funkcja pozwala zastÄ…pić maÅ‚y wózek reach truck. Jest także bardzo użyteczna w przypadkach, gdy potrzebny jest dodatkowy zasiÄ™g do zaÅ‚adunku/rozÅ‚adunku pojazdów. 

Nowoczesny, ergonomiczny design - unikatowa mini-kierownica Atleta, ze wspomaganiem, z "plywajÄ…cym" podÅ‚okietnikiem, regulowany fotel i pÅ‚yta podÅ‚ogowa – uÅ‚atwia przeÅ‚adunek i maksymalizuje komfort pracy. Operator jest caÅ‚kowicie chroniony w obrÄ™bie podwozia oraz ma doskonaÅ‚e pole widzenia, co pozwala na bezpieczne i precyzyjne operacje.

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System). Komputer ATC z kodem PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.

JeÅ›li wolisz wózek z widÅ‚ami teleskopowymi i operatorem stojÄ…cym, zapoznaj siÄ™ z naszym modelem Ergo ATF.

Atlet Ergo XTF            
Długość wideł mm 800 1000 1100 1200 1350
Udźwig kg 1000 1000 1000 1000 800
Środek ciężkości ładunku mm 400 500 550 600 750
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 2900–6300 2900–6300 2900–6300 2900–6300 2900–6300

Ergo XML

Dwupaletowy wózek do skÅ‚adowania, z operatorem siedzÄ…cym

Model Ergo XML, pionierski wózek firmy Atlet, zapewnia krótsze cykle transportowe. Jest idealnym rozwiÄ…zaniem dla zaopatrzenia linii produkcyjnych oraz przeÅ‚adunków typu cross docking. 

Ergo XML jest wózkiem kierowanym przez operatora siedzÄ…cego i przeznaczonym do intensywnego przeÅ‚adunku towarów oraz dÅ‚ugodystansowego transportu wewnÄ™trznego. Pozwala na ciÄ…gÅ‚Ä… jazdÄ™ i pracÄ™ w wÄ…skich korytarzach.

Nowoczesny, ergonomiczny design - unikatowa mini-kierownica Atleta, ze wspomaganiem, z "plywajÄ…cym" podÅ‚okietnikiem, regulowany fotel i pÅ‚yta podÅ‚ogowa – uÅ‚atwia przeÅ‚adunek i maksymalizuje komfort pracy. Operator jest caÅ‚kowicie chroniony w obrÄ™bie podwozia oraz ma doskonaÅ‚e pole widzenia, co pozwala na bezpieczne i precyzyjne operacje. Na potrzeby pracy wielozmianowej akumulator jest umieszczony na rolkach, które umożliwiajÄ… jego szybkÄ… i Å‚atwÄ… wymianÄ™.

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du staÅ‚ego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System). Komputer ATC z kodem PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka. 

JeÅ›li jesteÅ› zainteresowany wózkiem do wysokiego skÅ‚adowania, wyposażonym w fotel dla operatora, polecamy nasz model Ergo X.

Atlet Ergo   XML/XJN 160 XML/XSN 160
Udźwig kg 1600 1600
Środek ciężkości ładunku mm 600 600
Wysokości podnoszenia mm 1500 1500

Ergo XLL

Wózek niskiego skÅ‚adowania, z operatorem siedzÄ…cym

Atlet Ergo XLL jest wygodnym wózkiem przeznaczonym do transportu wewnÄ™trznego podczas operacji z dużym obciążeniem. Wózek jest idealnym rozwiÄ…zaniem dla dÅ‚ugich cykli pracy i przemieszczania ciężkich towarów. 

Ergo XLL, wózek niskiego skÅ‚adowania z operatorem siedzÄ…cym, jest przeznaczony do pracy pod dużym obciążeniem. Ten oferujÄ…cy szerokÄ… gamÄ™ opcji wózek niskiego skÅ‚adowania jest przystosowany do wielu różnych typów noÅ›ników Å‚adunku. Na potrzeby pracy wielozmianowej akumulator jest umieszczony na rolkach, które umożliwiajÄ… jego szybkÄ… i Å‚atwÄ… wymianÄ™.

Nowoczesny, ergonomiczny design - unikatowa mini-kierownica Atleta, ze wspomaganiem, z "plywajÄ…cym" podÅ‚okietnikiem, regulowany fotel i pÅ‚yta podÅ‚ogowa – uÅ‚atwia przeÅ‚adunek i maksymalizuje komfort pracy. Operator jest caÅ‚kowicie chroniony w obrÄ™bie podwozia oraz ma doskonaÅ‚e pole widzenia, co pozwala na bezpieczne i precyzyjne operacje.

Inne cechy: moduÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System). Komputer ATC z systemem kodów PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka. 

JeÅ›li wolisz wózek niskiego skÅ‚adowania ze stojÄ…cym operatorem, przyjrzyj siÄ™ naszemu modelowi Ergo ALL.

Atlet Ergo   XLL/XJN 200 XLL/XSN 200
Udźwig kg 2000 2000
Środek ciężkości ładunku mm 600 600
Szerokość całkowita mm 1010 1010

Ergo XJN/XSN

Wózek do skÅ‚adowania, z operatorem siedzÄ…cym

Wózek do skÅ‚adowania z operatorem siedzÄ…cym Ergo X, pionierskie rozwiÄ…zanie firmy Atlet, zapewnia oszczÄ™dny, ergonomiczny bliski transport materiaÅ‚ów. Jest uniwersalny, wygodny i zajmuje maÅ‚o miejsca.

OszczÄ™dny wózek do skÅ‚adowania Ergo X przeznaczony jest do mieszanych operacji bliskiego transportu, takich jak skÅ‚adowanie i transport wewnÄ™trzny. Pozwala na ciÄ…gÅ‚Ä… jazdÄ™ i pracÄ™ w wÄ…skich korytarzach. ObsÅ‚uguje "otwarte" noÅ›niki Å‚adunku ze standardowymi podporami ramowymi i zamkniÄ™te noÅ›niki Å‚adunku miÄ™dzy szerokimi podporami ramowymi. Duża prÄ™dkość jazdy i duża szybkość podnoszenia/opuszczania przyczyniajÄ… siÄ™ do wysokiej wydajnoÅ›ci. W celu zapewnienia jeszcze wyższego udźwigu resztkowego oferujemy skÅ‚adane stabilizatory boczne.

Nowoczesny, ergonomiczny design - unikatowa mini-kierownica Atleta, ze wspomaganiem, z "plywajÄ…cym" podÅ‚okietnikiem, regulowany fotel i pÅ‚yta podÅ‚ogowa – uÅ‚atwia przeÅ‚adunek i maksymalizuje komfort pracy. Operator jest caÅ‚kowicie chroniony w obrÄ™bie podwozia oraz ma doskonaÅ‚e pole widzenia, co pozwala na bezpieczne i precyzyjne operacje. Na potrzeby pracy wielozmianowej akumulator jest umieszczony na rolkach, które umożliwiajÄ… jego szybkÄ… i Å‚atwÄ… wymianÄ™.

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System). Komputer ATC z systemem kodów PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka. 

JeÅ›li jesteÅ› zainteresowany dwupaletowymi wózkami do skÅ‚adowania z operatorem siedzÄ…cym, polecamy nasz model Ergo XML. A może wolisz wózek z operatorem stojÄ…cym? Przyjrzyj siÄ™ naszemu modelowi Ergo A.

Atlet Ergo   XJN 160 XSN 160 XJN 200 XSN 200
Udźwig kg 1600 1600 2000 2000
Środek ciężkości ładunku mm 600 600 600 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 2900–6300 2900–6300 2900–6300 2900–6300

Ergo ATF

Wózek typu reach truck z widÅ‚ami teleskopowymi, z operatorem stojÄ…cym

Wózek do skÅ‚adowania z operatorem stojÄ…cym Ergo ATF pozwala na skÅ‚adowanie na podwójnej gÅ‚Ä™bokoÅ›ci i jest idealnym rozwiÄ…zaniem w sytuacjach wymagajÄ…cych od operatora czÄ™stego wchodzenia i wychodzenia z wózka. Możliwość manipulacji Å‚adunkiem na gÅ‚Ä™bokoÅ›ci dwóch palet z jednej strony regaÅ‚u oznacza oszczÄ™dność do 30% powierzchni magazynowej.

Ergo ATF jest idealnym wózkiem do skÅ‚adowania i transportu wewnÄ™trznego. Może obsÅ‚ugiwać wszystkie typy palet i noÅ›ników Å‚adunku. Operator jest skutecznie chroniony przez osÅ‚onÄ™ górnÄ…. Wygodnie umieszczone stanowisko operatora wózka Ergo wyposażone jest w Å‚atwo dostÄ™pne elementy sterujÄ…ce i wspomaganie kierownicy.

Teleskopowe widÅ‚y pozwalajÄ… siÄ™gnąć do wnÄ™trza regaÅ‚u na gÅ‚Ä™bokość dwóch palet. W niektórych zastosowaniach ta funkcja pozwala zastÄ…pić maÅ‚y wózek reach truck. Jest także bardzo użyteczna w przypadkach, gdy potrzebny jest dodatkowy zasiÄ™g do zaÅ‚adunku/rozÅ‚adunku pojazdów.

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System).

JeÅ›li teleskopowe widÅ‚y sÄ… zbÄ™dne, polecamy model Ergo A, a jeÅ›li potrzebny jest dwupaletowy wózek do skÅ‚adowania z operatorem siedzÄ…cym, prosimy zwrócić uwagÄ™ na Ergo XML.

Atlet Ergo ATF            
Długość wideł mm 800 1000 1100 1200 1350
Udźwig kg 1000 1000 1000 1000 800
Środek ciężkości ładunku mm 400 500 550 600 750
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 2900–5700 2900–5700 2900–5700 2900–5700 2900–5700

Ergo ALL

Wózek niskiego skÅ‚adowania, z operatorem stojÄ…cym

Atlet Ergo ALL jest wygodnym wózkiem przeznaczonym do transportu wewnÄ™trznego podczas operacji z dużym obciążeniem. Wózek jest idealnym rozwiÄ…zaniem dla dÅ‚ugich cykli pracy i przemieszczania ciężkich towarów. 

Ten wózek niskiego skÅ‚adowania z operatorem stojÄ…cym posiada szerokÄ… gamÄ™ opcji, które umożliwiajÄ… obsÅ‚ugÄ™ wielu typów noÅ›ników Å‚adunków. Wygodnie umieszczone stanowisko operatora wózka Ergo wyposażone jest w Å‚atwo dostÄ™pne elementy sterujÄ…ce i wspomaganie kierownicy. Ergonomiczna, naturalna pozycja operatora, caÅ‚kowicie chronionego w obrÄ™bie podwozia, zapewnia doskonaÅ‚Ä… widoczność na wszystkie strony, niezależnie od kierunku jazdy. 

Na potrzeby pracy wielozmianowej akumulator jest umieszczony na rolkach, które umożliwiajÄ… jego szybkÄ… i Å‚atwÄ… wymianÄ™.

Inne cechy: moduÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System). 

JeÅ›li wolisz wózek niskiego skÅ‚adowania z operatorem siedzÄ…cym, przyjrzyj siÄ™ naszemu modelowi Ergo XLL.

Atlet Ergo   ALL/AJN 200 ALL/ASN 200
Udźwig kg 2000 2000
Środek ciężkości ładunku mm 600 600
Szerokość całkowita mm 940 940

Ergo AJN/ASN

Wózek do skÅ‚adowania z operatorem stojÄ…cym

Wózek do skÅ‚adowania z operatorem stojÄ…cym Ergo A, pionierskie rozwiÄ…zanie firmy Atlet, wprowadzony na rynek w 1961 roku pod hasÅ‚em "niemożliwy wózek" i nadal utrzymujÄ…cy pozycjÄ™ lidera rynku, jest doskonaÅ‚Ä… maszynÄ… do skÅ‚adowania, transportu wewnÄ™trznego i jednoczesnego transportu dwóch palet.

Ergo A jest uniwersalny, bezpieczny i zajmuje maÅ‚o miejsca. Operator jest skutecznie chroniony przez klatkÄ™ ochronnÄ…. Wygodnie umieszczone stanowisko operatora wózka Ergo wyposażone jest w Å‚atwo dostÄ™pne elementy sterujÄ…ce i wspomaganie kierownicy.

ObsÅ‚uguje "otwarte" noÅ›niki Å‚adunku ze standardowymi podporami ramowymi i zamkniÄ™te noÅ›niki Å‚adunku miÄ™dzy szerokimi podporami ramowymi. Duża prÄ™dkość jazdy i duża szybkość podnoszenia/opuszczania w poÅ‚Ä…czeniu z ergonomicznym projektem przyczyniajÄ… siÄ™ do wysokiej wydajnoÅ›ci. W celu zapewnienia jeszcze wyższego udźwigu resztkowego oferujemy skÅ‚adane stabilizatory boczne. Co wiÄ™cej, inteligentna koncepcja budowy moduÅ‚owej Atlet sprawia, że możliwe jest przystosowanie każdego wózka do specjalnych wymagaÅ„ klienta. Na potrzeby pracy wielozmianowej akumulator jest umieszczony na rolkach, które umożliwiajÄ… jego szybkÄ… i Å‚atwÄ… wymianÄ™. 

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System).

JeÅ›li potrzebujesz wózka do skÅ‚adowania z operatorem siedzÄ…cym, przyjrzyj siÄ™ naszemu modelowi Ergo X.

Atlet Ergo   AJN 160 ASN 160 AJN 200 ASN 200
Udźwig kg 1600 1600 2000 2000
Środek ciężkości ładunku mm 600 600 600 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 2900–6300 2900–6300 2900–6300 2900–6300

Doppio PSD

Zwarty wózek z operatorem idÄ…cym do jednoczesnego transportu dwóch palet

Uniwersalny, elastyczny Atlet Doppi PSD jest mocnym, kompaktowym dwupaletowym wózkiem do skÅ‚adowania.

Doppio PSD jest przystosowany do obsÅ‚ugi "otwartych" noÅ›ników Å‚adunku: zaÅ‚adunku i rozÅ‚adunku na platformach rozÅ‚adowczych, jednoczesnego transportu dwóch palet, kompletacji zamówieÅ„/zaopatrzenia i krótkodystansowego transportu wewnÄ™trznego w magazynach, supermarketach i obiektach produkcyjnych. DziÄ™ki wÄ…skiemu podwoziu jest oszczÄ™dny i może pobierać i odkÅ‚adać palety na ograniczonej powierzchni. A dodanie opcji kierowania z uniesionym dyszlem (Tiller Up) sprawia, że wózek Doppio PSD może pracować w jeszcze ciaÅ›niejszych miejscach. DziÄ™ki zwiÄ™kszajÄ…cemu bezpieczeÅ„stwo i widoczność przesuniÄ™temu dyszlowi operator może kierować wózkiem, idÄ…c obok. Ergonomiczna gÅ‚owica dyszla jest przystosowana dla operatorów prawo- i leworÄ™cznych i wyposażona w Å‚atwo dostÄ™pne elementy sterujÄ…ce, które pomagajÄ… w obsÅ‚udze wózka.

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Konstrukcja z czterema koÅ‚ami zapewniajÄ…ca maksymalnÄ… stabilność. Opatentowane 4-punktowe podwozie typu Friction Force gwarantuje zwiÄ™kszonÄ… stabilność i przyczepność. Komputer ATC z kodem PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka...

Spójrz również na nasz model Solo PSL.

Atlet Doppio   PSD 125/160
Udźwig/widły kg 1250
Udźwig/całkowity kg 1600
Środek ciężkości ładunku mm 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 1790–2090

Alto PSH

Wózek do skÅ‚adowania z operatorem idÄ…cym obok wózka, przeznaczony do pracy pod dużym obciążeniem

Alto PSH jest potężnym, solidnym wózkiem do skÅ‚adowania z operatorem idÄ…cym, przeznaczonym do pracy pod dużym obciążeniem i przydatnym do wielu zadaÅ„. 

Ten wysokowydajny wózek jest idealnym rozwiÄ…zaniem dla transportu wewnÄ™trznego, kompletacji zamówieÅ„ i skÅ‚adowania do wysokoÅ›ci 4800 mm. Unikatowa konstrukcja wideÅ‚ gwarantuje dużą szybkość operacji przeÅ‚adunkowych i Å‚atwy dostÄ™p do "otwartych" noÅ›ników Å‚adunku. Niskie podwozie zapewnia operatorowi niezakÅ‚ócony widok na Å‚adunek i widÅ‚y. DziÄ™ki zwiÄ™kszajÄ…cemu bezpieczeÅ„stwo i widoczność przesuniÄ™temu dyszlowi operator może kierować wózkiem, idÄ…c obok. Ergonomiczna gÅ‚owica dyszla jest przystosowana dla operatorów prawo- i leworÄ™cznych i wyposażona w Å‚atwo dostÄ™pne elementy sterujÄ…ce, które pomagajÄ… w obsÅ‚udze wózka. Czy pobierasz i odkÅ‚adasz palety w bardzo ograniczonej przestrzeni? Opcja kierowania z uniesionym dyszlem (Tiller Up) sprawia, że wózek może pracować w jeszcze ciaÅ›niejszych miejscach.

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Konstrukcja czterokoÅ‚owa gwarantuje maksymalnÄ… stabilność. Komputer ATC z systemem kodów PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka. . Na potrzeby pracy wielozmianowej akumulator umieszczony jest na stalowych rolkach, umożliwiajÄ…cych jego szybkÄ… i Å‚atwÄ… wymianÄ™ z boku wózka.

Czy potrzebujesz lżejszej wersji? W takim razie polecamy nasz model Alto PS.

Atlet Alto

  PSH 160 PSH 200
Udźwig kg 1600 2000
Środek ciężkości ładunku mm 600 600
Wysokości podnoszenia mm 2900-5400 2900-5400

Alto PS

Zwarty wózek z operatorem idÄ…cym

Alto PS jest solidnym, mocnym i porÄ™cznym wózkiem do wszechstronnego użytku ciasnych miejscach, przystosowanym do obsÅ‚ugi "otwartych" noÅ›ników Å‚adunku.  

Ten kompaktowy wózek, kierowany przez operatora idÄ…cego obok, przeznaczony jest do skÅ‚adowania, sporadycznej kompletacji zamówieÅ„ i krótkodystansowego transportu wewnÄ™trznego. Niskie podwozie i przesuniÄ™ty dyszel zwiÄ™kszajÄ… widoczność i bezpieczeÅ„stwo - operator ma niezakÅ‚ócony widok na Å‚adunek i może iść obok wózka. Ergonomiczna gÅ‚owica dyszla jest przystosowana dla operatorów prawo- i leworÄ™cznych i wyposażona w Å‚atwo dostÄ™pne elementy sterujÄ…ce, które pomagajÄ… w obsÅ‚udze wózka. Czy pobierasz i odkÅ‚adasz palety w bardzo ograniczonej przestrzeni? Opcja kierowania z uniesionym dyszlem (Tiller Up) sprawia, że wózek może pracować w jeszcze ciaÅ›niejszych miejscach.

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. Konstrukcja czterokoÅ‚owa gwarantujÄ…ca maksymalnÄ… stabilność. Komputer ATC z systemem kodów PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.

Czy interesuje CiÄ™ wiÄ™ksza wysokość podnoszenia lub wiÄ™kszy udźwig? W takim razie polecamy nasz model Alto PSH.

Atlet Alto   PS
Udźwig kg 1250
Środek ciężkości ładunku mm 600
Wysokości podnoszenia mm 2690-3590

Tergo Forte UFS

Czterokierunkowy wózek wysiÄ™gnikowy

Potężny wózek Atlet Ergo Forte UFS, umożliwiajÄ…cy zmniejszenie liczby korytarzy do minimum, oferuje elastycznÄ… manipulacjÄ™ dÅ‚ugimi i objÄ™toÅ›ciowymi towarami przy zachowaniu ergonomii i komfortu.

Czterokierunkowy wózek Atlet jest idealnym rozwiÄ…zaniem do manipulacji zarówno dÅ‚ugimi Å‚adunkami, jak i paletami standardowymi przy wysokoÅ›ci podnoszenia nie przekraczajÄ…cej 9 metrów. Wózek może poruszać siÄ™ we wszystkich kierunkach z absolutnÄ… precyzjÄ…. Szerokość korytarzy można zmniejszyć do 2,3–3 m. Wózek – charakteryzujÄ…cy siÄ™ doskonaÅ‚ym przyspieszeniem, prÄ™dkoÅ›ciÄ… maksymalnÄ… 14 km/h i wysokÄ… pojemnoÅ›ciÄ… akumulatora – może być eksploatowany intensywnie z maksymalnÄ… wydajnoÅ›ciÄ….

Zaawansowana ergonomia wózka Tergo – w tym unikatowa mini-kierownica Atlet i regulowany, odchylany fotel – jest wynikiem niezależnych badaÅ„ nad urazami spowodowanymi chronicznym przeciążeniem mięśni i Å›ciÄ™gien (RSI). DoskonaÅ‚a widoczność na wszystkie strony, belki wzmacniajÄ…ce osÅ‚onÄ™ górnÄ… i wysoka pozycja siedzÄ…ca operatora w poÅ‚Ä…czeniu z szerokim wyposażeniem dodatkowym sprawiajÄ…, że wydajność operatora jest jeszcze wiÄ™ksza. Jest to doskonaÅ‚y wybór dla każdej firmy, której zależy na operatorach, oszczÄ™dnoÅ›ci i wydajnoÅ›ci.

Inne cechy: moduÅ‚owa konstrukcja Atlet zapewniajÄ…ca usuniÄ™cie usterki podczas pierwszej wizyty serwisu (First Time Fix Rate). Silnik prÄ…du zmiennego, który zapewnia zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System). Komputer ATC z systemem kodów PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka. 

Czy potrzebujesz czegoÅ› wiÄ™cej? Przyjrzyj siÄ™ naszym pionierskim wózkom wysiÄ™gnikowym: Tergo UMS/UHD/UHX, teleskopowymi widÅ‚ami,  UMS/UHD/UHX-TF lub Tergo UND z wÄ…skim podwoziem.

Atlet Tergo Forte   UFS 200 UFS 250
Udźwig kg 2000 2500
Środek ciężkości ładunku mm 600 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 4350–8500 4500–9000

Forte URF

Wózek typu reach truck z obrotowymi widÅ‚ami do bardzo wÄ…skich korytarzy (VNA)

Atlet Tergo Forte URF. Wszechstronny, kompaktowy wózek zbudowany na podwoziu bardzo udanego modelu reach truck Tergo Forte. Wózek do pracy w bardzo wÄ…skich korytarzach. JednoczeÅ›nie zapewnia doskonaÅ‚e, swobodne manewrowanie poza regaÅ‚ami.

Tergo Forte URF, z widÅ‚ami obracanymi o 180 stopni, jest wózkiem do skÅ‚adowania przeznaczonym do pracy w wÄ…skich korytarzach. Charakteryzuje siÄ™ doskonaÅ‚Ä… zwrotnoÅ›ciÄ… poza korytarzami. Aby zmienić korytarz roboczy, URF potrzebuje korytarza transferowego o szerokoÅ›ci tylko 3700mm. DziÄ™ki temu oferuje możliwość maksymalnego wykorzystania powierzchni i pojemnoÅ›ci magazynu. DoskonaÅ‚y do wspóÅ‚pracy z wózkami do kompletacji zamówieÅ„ z wysokiego poziomu. W rezultacie, najbardziej odpowiedni wózek do skÅ‚adowania może pracować "ramiÄ™ w ramiÄ™" z najlepszym wózkiem do kompletacji zamówieÅ„.

Wózek, pozwalajÄ…cy operatorowi skupić siÄ™ caÅ‚kowicie na skÅ‚adowaniu, prowadzony jest w korytarzu za pomocÄ… szyny. Ładunek może zostać podniesiony od razu, gdy wózek znajdzie siÄ™ w korytarzu, dziÄ™ki wydajniejszemu ruchowi po przekÄ…tnej.. Typowy czas cyklu pracy jest krótszy o 15-20% w porównaniu z wózkami przeznaczonymi do pracy w szerokich korytarzach. Dodatkowe opcje, takie jak programowany selektor wysokoÅ›ci, pozwalajÄ…cy na szybkie i dokÅ‚adne podniesienie Å‚adunku na wÅ‚aÅ›ciwy poziom, zwiÄ™kszajÄ… jeszcze wydajność wózka. DostÄ™pny jest zestaw kamery z monitorem, który pozwala osiÄ…gnąć maksymalnÄ… widoczność.

Inne cechy: ModuÅ‚owa konstrukcja Atlet, zapewniajÄ…ca maksymalnÄ… dyspozycyjność. Silniki prÄ…du zmiennego, które zapewniajÄ… zmniejszony zakres czynnoÅ›ci konserwacyjnych, maksymalne przyspieszenie i prÄ™dkość jazdy. System stabilizacyjny Atlet S3 (Stability Support System) zwiÄ™kszajÄ…cy bezpieczeÅ„stwo pracy. Komputer ATC z systemem kodow PIN umożliwiajÄ…cym dostÄ™p do systemu diagnostyki pokÅ‚adowej i do optymalnych ustawieÅ„ osiÄ…gów oraz zapobiegajÄ…cym nieuprawnionemu korzystaniu z wózka.

Czy w Twoim magazynie sÄ… bardzo wÄ…skie korytarze? Możesz również przeczytać o naszej maszynie systemowej VNA ESP. Lub zapoznać siÄ™ z naszymi wskazówkami dotyczÄ…cymi operacji magazynowych.

Atlet Tergo Forte   URF 125 URF 150
Lift capacity kg 1250 1500
Load center mm 600 600
Lift heights mm 4950–10350 4950–10350

Zmniejszenie kosztów i zwiÄ™kszenie wydajnoÅ›ci dziÄ™ki magazynowi z wÄ…skimi korytarzami

Optymalizacja powierzchni magazynowych staje siÄ™ coraz bardziej atrakcyjna. Zmniejszenie kosztów wynikajÄ…ce z lepszego wykorzystania powierzchni magazynowych, niższe koszty nowych budynków, możliwoÅ›ci rozbudowy itd. sprawiajÄ…, że zdecydowanÄ… przewagÄ™ majÄ… zwarte magazyny wysokiego skÅ‚adowania. Proste porównanie dwóch typów magazynów wskazuje, że wysokie skÅ‚adowanie i wÄ…skie korytarze mogÄ… obniżyć koszty logistyczne o 20-25%. W konwencjonalnych magazynach szerokość korytarzy powinna wynosić ponad 2,5 m. W magazynie z wÄ…skimi korytarzami majÄ… one szerokość miÄ™dzy 1,5 a 1,7 m.

Magazyn z wÄ…skimi korytarzami może być kompletnym rozwiÄ…zaniem lub stanowić jego część. WÄ…skie korytarze mogÄ… być obsÅ‚ugiwane wyÅ‚Ä…cznie przez specjalne, przystosowane do tego celu wózki, które mogÄ… również pracować w szerszych korytarzach.

Projekty magazynów z wÄ…skimi korytarzami przystosowane sÄ… do okreÅ›lonych potrzeb w zakresie magazynowania i transportu. Konfiguracja i wydajność magazynu może być symulowana za pomocÄ… programu Atlet Logistics Analyser, który stanowi cennÄ… pomoc przy ocenie projektu i pojemnoÅ›ci magazynu z wÄ…skimi korytarzami.

Tergo UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF

Wózek widÅ‚owy wysokiego skÅ‚adowania o podwójnej gÅ‚Ä™bokoÅ›ci zasiÄ™gu

Nowa generacja wózków widÅ‚owych wysokiego skÅ‚adowania Atlet jest także dostÄ™pna z widÅ‚ami teleskopowymi, zaprojektowanymi specjalnie do obsÅ‚ugi magazynów o podwójnej gÅ‚Ä™bokoÅ›ci regaÅ‚ów Oto stabilność, wydajność i ergonomia bez kompromisów – do wydajnej obsÅ‚ugi Twojego magazynu.

W porównaniu z tradycyjnymi rozwiÄ…zaniami magazynowymi, wózki widÅ‚owe wysokiego skÅ‚adowania Tergo z widÅ‚ami teleskopowymi potrzebujÄ… okoÅ‚o 25% mniej miejsca do obsÅ‚ugi takiej samej przestrzeni skÅ‚adowania. DziÄ™ki specjalnym hydraulicznym przedÅ‚użeniom wideÅ‚ wózek może siÄ™gać na gÅ‚Ä™bokość dwóch palet z tej samej alejki magazynowej.

Model UMS-TF to doskonaÅ‚y, wszechstronny partner do wiÄ™kszoÅ›ci zastosowaÅ„ o wysokoÅ›ci podnoszenia do 8,950 m. Do jeszcze trudniejszych zadaÅ„ dostÄ™pny jest mocny model UHD-TF, który podnosi Å‚adunek na wysokość do 11,500 m. PoÅ‚Ä…czenie precyzyjnych urzÄ…dzeÅ„ sterujÄ…cych oraz niezwykle stabilnego masztu i podwozia zapewnia niezrównanÄ… kontrolÄ™ podczas operacji podnoszenia i ukÅ‚adania. Ustawione pod kÄ…tem belki górne, przechylny fotel i przechylny maszt Pro Vision ze zintegrowanÄ… hydraulikÄ… dodatkowo poprawiajÄ… bardzo dobÄ… widoczność, zapewniajÄ…c bezpiecznÄ… i szybkÄ… obsÅ‚ugÄ™ Å‚adunku. Do najwyższych magazynów wybierz stabilny wózek UHX-TF o wysokoÅ›ci podnoszenia do 12,100 m.

Ergonomia absolutnie Å›wiatowej klasy. Unikatowa minikierownica z pÅ‚ywajÄ…cym podÅ‚okietnikiem, liczne funkcje adaptacji stanowiska operatora, intuicyjne urzÄ…dzenia sterujÄ…ce, przestronna kabina i zmiana kierunku jazdy bez użycia rÄ…k to charakterystyczne cechy wózków Atlet, które zapewniajÄ… operatorowi maksymalnÄ… kontrolÄ™, wydajność i bezpieczeÅ„stwo.

Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego (np. ASR – aktywna redukcja poÅ›lizgu, LAS – ukÅ‚ad ustawiania poziomu, interfejs operatora Ergologic, system wymiany akumulatorów Fast Track, hamulce kóÅ‚ Å‚adunkowych, kamera wideo i kabina do magazynów chÅ‚odniczych) pozwala skonfigurować prawdopodobnie najbardziej spersonalizowany wózek widÅ‚owy wysokiego skÅ‚adowania na Å›wiecie.

Inne cechy:
Koncepcja modułowej budowy Atlet pozwalająca uzyskać maksymalny wskaźnik powodzenia naprawy za pierwszym razem. Silnik prądu zmiennego o zmniejszonym zapotrzebowaniu na obsługę techniczną przy maksymalnym przyspieszeniu i prędkości jazdy.
S3 – system wspomagania stabilnoÅ›ci.
DCC – dynamiczna kontrola skrÄ™tu.
Komputer pokÅ‚adowy ATC3 z wbudowanymi funkcjami diagnostycznymi i kodem PIN pozwala zaprogramować optymalne spersonalizowane parametry pracy wózka.

Potrzebujesz wiÄ™cej? Zapoznaj siÄ™ z naszymi nowymi wysokowydajnymi wózkami widÅ‚owymi wysokiego skÅ‚adowania Tergo UMS/UHD/UHX, nowymi kompaktowymi i ergonomicznymi modelami Tergo ULS/UND, oraz wózkiem czterokierunkowym Tergo UFS.
 

Atlet Tergo UMS-TF   UMS-TF 200
Udźwig kg 2000
Środek ciężkości ładunku mm 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 4800–8950
Szerokość całkowita mm 1270/1397

 

Atlet Tergo UHD-TF   UHD-TF 200 UHD-TF 250
Udźwig kg 2000 2500
Środek ciężkości ładunku mm 600 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 6350–11500 4800–8950
Szerokość całkowita mm 1270/1397 1397

 

Atlet Tergo UHX-TF   UHX-TF 200
Udźwig kg 2000
Środek ciężkości ładunku mm 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 9600–12100
Szerokość całkowita mm 1397

Tergo UMS/UHD/UHX

Wysokowydajny wózek widÅ‚owy wysokiego skÅ‚adowania

Nowa generacja wysokowydajnych wózków widÅ‚owych wysokiego skÅ‚adowania Atlet pozwala uzyskać najwyższy poziom wydajnoÅ›ci przy wykonywaniu prac magazynowych. Wózki te zostaÅ‚y zaprojektowane przede wszystkim z myÅ›lÄ… o wygodzie operatora, dziÄ™ki czemu można je Å‚atwo dostosować do indywidualnych potrzeb, uzyskujÄ…c ergonomiÄ™ stanowiska pracy na Å›wiatowym poziomie. Poznaj najbardziej spersonalizowane wózki widÅ‚owe wysokiego skÅ‚adowania na Å›wiecie – dostosowane w 100% do wykonywanych przez Ciebie operacji przeÅ‚adunkowych.

Wózki Atlet Tergo UMS/UHD/UHX zostaÅ‚y skonstruowane w taki sposób, by byÅ‚y w stanie wykonać niemal każde trudne zadanie przeÅ‚adunkowe, pracujÄ…c przez 24 godziny na dobÄ™, 7 dni w tygodniu. SÄ… to uniwersalne wózki widÅ‚owe wysokiego skÅ‚adowania przez duże U. Wszechstronny wózek typu UMS bez wysiÅ‚ku wykona wszystkie intensywne operacje – nadaje siÄ™ doskonale do transportu wewnÄ™trznego i skÅ‚adowania Å‚adunków o masie do 2000 kg. Do jeszcze trudniejszych zadaÅ„ najlepiej nadaje siÄ™ mocny model UHD o wysokoÅ›ci podnoszenia do 11,5 metra i udźwigu 2500 kg. Jeżeli potrzebujesz wózka do magazynu wysokiego skÅ‚adowania, który pozwoli podnosić Å‚adunki na wysokość do 12,1 m, doskonaÅ‚ym narzÄ™dziem bÄ™dzie niezwykle stabilny wózek typu UHX. Wszystkie te modele mogÄ… pracować w niemal każdych warunkach, również w magazynach chÅ‚odniczych.

Ta seria wózków widÅ‚owych wysokiego skÅ‚adowania jest także najbardziej ergonomiczna. Unikatowa minikierownica z pÅ‚ywajÄ…cym podÅ‚okietnikiem, liczne funkcje adaptacji stanowiska operatora, intuicyjne urzÄ…dzenia sterujÄ…ce, przechylny fotel i doskonaÅ‚a widoczność to charakterystyczne cechy wózków Atlet, które zapewniajÄ… operatorowi maksymalnÄ… kontrolÄ™, wydajność i bezpieczeÅ„stwo.

PrÄ™dkość maksymalna wynosi 12,5 km/h (opcjonalnie 14,5 km/h), co sprawia, że wózki widÅ‚owe Tergo należą do najszybszych na Å›wiecie. Szeroki wybór innowacyjnego wyposażenia dodatkowego (np. ASR – aktywna redukcja poÅ›lizgu, LAS – ukÅ‚ad ustawiania poziomu, interfejs operatora Ergologic, system wymiany akumulatorów Fast Track, hamulce kóÅ‚ Å‚adunkowych, kamera wideo i kabina do magazynów chÅ‚odniczych) pozwala skonfigurować prawdopodobnie najbardziej spersonalizowany wózek widÅ‚owy wysokiego skÅ‚adowania na Å›wiecie.

Inne cechy:
Koncepcja modułowej budowy Atlet pozwalająca uzyskać maksymalny wskaźnik powodzenia naprawy za pierwszym razem.
Silnik prądu zmiennego o zmniejszonym zapotrzebowaniu na obsługę techniczną przy maksymalnym przyspieszeniu i prędkości jazdy.
S3 – system wspomagania stabilnoÅ›ci.
DCC – dynamiczna kontrola skrÄ™tu.
Komputer pokÅ‚adowy ATC3 z wbudowanymi funkcjami diagnostycznymi i kodem PIN pozwala zaprogramować optymalne spersonalizowane parametry pracy wózka.

Potrzebujesz wiÄ™cej? Zapoznaj siÄ™ z naszymi nowymi wózkami widÅ‚owymi wysokiego skÅ‚adowania z widÅ‚ami teleskopowymi Tergo UMS-TF, UHD-TF i UHX-TF, nowymi kompaktowymi i ergonomicznymi modelami Tergo ULS/UND,oraz wózkiem czterokierunkowym Tergo UFS.

Atlet Tergo UMS   UMS 160 UMS 200
Udźwig kg 1600 2000
Środek ciężkości ładunku mm 600 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 4800–8950 4800–8950
Szerokość całkowita mm 1270 1270/1397

 

Atlet Tergo UHD   UHD 200 UHD 250
Udźwig kg 2000 2500
Środek ciężkości ładunku mm 600 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 6350–11500 4800–8950
Szerokość całkowita mm 1270/1397 1397

 

Atlet Tergo UHX   UHX 200
Udźwig kg 2000
Środek ciężkości ładunku mm 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 9600–12100
Szerokość całkowita mm 1397
Tergo reach trucks ung pl
Truck parade pl

Tergo UND

Kompaktowy wózek widÅ‚owy wysokiego skÅ‚adowania do obsÅ‚ugi regaÅ‚ów wjezdnych i skÅ‚adowania blokowego

Ten kompaktowy wózek widÅ‚owy wysokiego skÅ‚adowania to najbardziej odpowiednie narzÄ™dzie do Å›rednio intensywnych operacji z wykorzystaniem wiÄ™kszej wysokoÅ›ci skÅ‚adowania, charakteryzujÄ…cy siÄ™ bardzo dobrÄ… stabilnoÅ›ciÄ… i wydajnoÅ›ciÄ…. Jest zwinny oraz ekonomiczny i zostaÅ‚ zaprojektowany przede wszystkim z myÅ›lÄ… o wygodzie operatora w celu  uzyskania optymalnej wydajnoÅ›ci.

Model UND powstaÅ‚ na bazie wÄ…skiego podwozia o szerokoÅ›ci 1120 mm oraz unikatowej konstrukcji szerokiego masztu Pro Vision. W sumie cechy te pozwalajÄ… uzyskać wysokość podnoszenia do 8,950 m przy udźwigu do 1400 kg. Model UND wyposażony w opcjonalne kóÅ‚ka do prowadnic szynowych oraz zwężajÄ…cÄ… siÄ™ osÅ‚onÄ™ górnÄ… stanowi doskonaÅ‚e rozwiÄ…zanie do obsÅ‚ugi regaÅ‚ów wjazdowych.

Ta zwinna, cicha i mocna maszyna zapewnia także doskonaÅ‚e warunki pracy operatora. Najlepsza w swojej klasie ergonomia, oparta na unikatowej minikierownicy Atlet, intuicyjnych urzÄ…dzeniach sterujÄ…cych i doskonaÅ‚ej widocznoÅ›ci możliwej dziÄ™ki innowacyjnej konstrukcji masztu Pro Vision, pozwala zmniejszyć zmÄ™czenie operatora i zwiÄ™kszyć jego wydajność. Szeroki wybór wyposażenia opcjonalnego (np. ASR – aktywna redukcja poÅ›lizgu, LAS – ukÅ‚ad ustawiania poziomu i interfejs operatora Ergologic) dodatkowo zwiÄ™ksza wydajność operatora.

Inne cechy:
Koncepcja modułowej budowy Atlet pozwalająca uzyskać maksymalny wskaźnik powodzenia naprawy za pierwszym razem.
Silnik prądu zmiennego o zmniejszonym zapotrzebowaniu na obsługę techniczną przy maksymalnym przyspieszeniu i prędkości jazdy.
S3 – system wspomagania stabilnoÅ›ci. DCC – dynamiczna kontrola skrÄ™tu.
Komputer pokÅ‚adowy ATC3 z wbudowanymi funkcjami diagnostycznymi i kodem PIN pozwala zaprogramować optymalne spersonalizowane parametry pracy wózka.

Potrzebujesz wiÄ™cej? Zapoznaj siÄ™ z naszymi nowymi wysokowydajnymi wózkami widÅ‚owymi wysokiego skÅ‚adowania typu UMS/UHD/UHX, nowymi wózkami z widÅ‚ami teleskopowymi Tergo UMS-TF, UHD-TF i UHX-TF nowym kompaktowym i ekonomicznym modelem Tergo ULS, oraz wózkiem czterokierunkowym Tergo UFS.

Atlet Tergo UND   UND 140
Udźwig kg 1400
Środek ciężkości ładunku mm 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 4800–8950
Szerokość całkowita mm 1120
reach trucks ung pl
Truck parade pl

Tergo ULS

Kompaktowy wózek widÅ‚owy wysokiego skÅ‚adowania do Å›rednio intensywnej eksploatacji

Kompaktowy model Tergo ULS to nasz najbardziej zwinny i ekonomiczny wózek widÅ‚owy wysokiego skÅ‚adowania – prawdziwy atleta w każdym szczególe. Jego osiÄ…gi, stabilność i niezawodność speÅ‚niajÄ… wysokie wymagania i gwarantujÄ… wydajność oraz niski koszt cyklu eksploatacji. Model Tergo ULS to ogromna pomoc w obsÅ‚udze Twojego magazynu – na wÅ‚aÅ›ciwym poziomie kosztów.

Wózek Tergo ULS to najbardziej odpowiednie uniwersalne narzÄ™dzie do Å›rednio intensywnych operacji przenoszenia Å‚adunków o masie do 1400 kg. Innowacyjne rozwiÄ…zania ergonomiczne i technologie bezpieczeÅ„stwa zapewniajÄ… wydajnÄ… pracÄ™ operatora w szerokim zakresie zadaÅ„. Niezrównana manewrowość wózka i jego maÅ‚a szerokość (1120 mm) dodatkowo uÅ‚atwiajÄ… operacje przeÅ‚adunkowe w ograniczonej przestrzeni.

Ta zwinna, cicha i mocna maszyna zapewnia także doskonaÅ‚e warunki pracy operatora. Najlepsza w swojej klasie ergonomia, oparta na unikatowej minikierownicy Atlet, intuicyjnych urzÄ…dzeniach sterujÄ…cych i doskonaÅ‚ej widocznoÅ›ci możliwej dziÄ™ki innowacyjnej konstrukcji masztu Pro Vision, pozwala zmniejszyć zmÄ™czenie operatora i zwiÄ™kszyć jego wydajność. Szeroki wybór wyposażenia opcjonalnego (np. ASR – aktywna redukcja poÅ›lizgu, S3 – system wspomagania stabilnoÅ›ci i interfejs operatora Ergologic) dodatkowo zwiÄ™ksza wydajność operatora.

Inne cechy:
Koncepcja modułowej budowy Atlet pozwalająca uzyskać maksymalny wskaźnik powodzenia naprawy za pierwszym razem.
Silnik prądu zmiennego o zmniejszonym zapotrzebowaniu na obsługę techniczną przy maksymalnym przyspieszeniu i prędkości jazdy.
Komputer pokÅ‚adowy ATC3 z wbudowanymi funkcjami diagnostycznymi i kodem PIN pozwala zaprogramować optymalne spersonalizowane parametry pracy wózka.

Potrzebujesz wiÄ™cej? Zapoznaj siÄ™ z naszymi nowymi wysokowydajnymi wózkami widÅ‚owymi wysokiego skÅ‚adowania typu UMS/UHD/UHX, nowymi wózkami z widÅ‚ami teleskopowymi Tergo UMS-TF, UHD-TF i UHX-TF kompaktowym modelem Tergo UND o zwiÄ™kszonej wysokoÅ›ci podnoszenia oraz wózkiem czterokierunkowym Tergo UFS.
 

Atlet Tergo ULS   ULS 120 ULS 140
Udźwig kg 1200 1400
Środek ciężkości ładunku mm 600 600
WysokoÅ›ci podnoszenia mm 3200–7250 3200–7250
Szerokość całkowita mm 1120 1120
reach trucks ung pl
Truck parade pl
Zapytanie o wózek

 

Wyślij do nas zapytanie w sprawie wózka za pośrednictwem poniższego formularza.

 

NOWYUŻYWANY
LPGDIESELELEKTRYCZNY
PNEUMATYCZNE
SUPERELASTYCZNE