Zgłoszenie serwisowe

Zgłoszenie na serwis.


pobierzFormularz zgłoszenia serwisowego do ściągnięcia  

Prosimy o przyjazd serwisu do wózka widłowego


Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku Vat, zarejestrowanym pod numerem NIP:
Upoważniamy Firmę 'Lemarpol -Wózki widłowe' sp. z o.o. do wystawiania faktur gotówkowych na miejscu lub do wystawienia faktur vat bez naszego podpisu.
 
  Osoba upoważniona

PROSIMY O POTWIERDZENIE TELEFONICZNE WYSŁANEGO ZGŁOSZENIA